Nhảy đến nội dung

Giới thiệu chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance)

UN-QA LÀ GÌ?

AUN (ASEAN University Network) là tổ chức bảo đảm chất lượng của Mạng lưới các trường đại học ASEAN.

AUN-QA (ASEAN University Network - Quality Assurance) là bộ tiêu chuẩn với các quy tắc chất lượng khắt khe, có tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tập trung đánh giá toàn diện chương trình đào tạo trên nhiều khía cạnh như chuẩn đầu ra, khung chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, công tác đảm bảo chất lượng, kết nối giữa nhà trường,sinh viên, và doanh nghiệp để đảm bảo chất lượng của toàn bộ chương trình đào tạo.

VÌ SAO LỰA CHỌN THEO ĐUỔI KIỂM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO BỘ CHUẨN AUN-QA?

Với quy trình kiểm định chặt chẽ, minh bạch; bộ tiêu chuẩn đánh giá toàn diện chất lượng đào tạo và được công nhận bởi hệ thống giáo dục của các quốc gia trong và ngoài trong khu vực Đông nam Á, kiểm định AUN giúp các trường ĐH Việt Nam từng bước xác định vị thế của mình trên trường quốc tế. Việc tham gia kiểm định AUN sẽ mang lại các lợi ích sau đây:

  • Trường Đại học: khẳng định sự cam kết của nhà trường đối với xã hội, với nhà tuyển dụng về chất lượng sản phẩm đầu ra của chương trình đào tạo, đó là nguồn nhân lực được đào tạo theo chuẩn chất lượng được kiểm soát nghiêm ngặt.
  • Sinh viên: Sinh viên học các chương trình được AUN-QA đánh giá và công nhận sẽ dễ dàng thực hiện trao đổi sinh viên (student exchange) hoặc chuyển đổi tín chỉ với các trường đại học trong khu vực. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp từ những chương trình này sẽ có nhiều thuận lợi trong việc tìm kiếm việc làm trong thị trường khu vực và quốc tế.
  • Doanh nghiệp: Kết quả kiểm định AUN-QA giúp người sử dụng lao động có một cơ sở tin cậy để tìm kiếm nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng, từ một chương trình đào tạo có những tham chiếu chất lượng mang tính quốc tế hóa.
  • Xã hội: Kết quả kiểm định AUN-QA là định hướng trong việc chọn trường của phụ huynh và học sinh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN- TDTU VÀ KIỂM ĐỊNH AUN-QA

Ngành kế toán_hệ tiêu chuẩn của Đại học Tôn Đức Thắng đang trong giai đoạn hoàn tất Báo cáo tự đánh giá theo chuẩn kiểm định của AUN-QA.Thời gian kiểm định chương trình đào tạo của ngành dự kiến diễn ra vào cuối tháng 1/2021 qua hình thức đánh giá từ xa bằng công cụ trực tuyến.

Thông qua hoạt động kiểm định AUN QA, những điểm mạnh và điểm tồn tại của chương trình đào tạo của ngành sẽ được thể hiện rõ và nhà trường cũng như khoa sẽ có kế hoạch hành động cụ thể để khắc phục những tồn tại và cải tiến chương trình đào tạo, cải thiện, nâng cấp và đảm bảo chất lượng của môi trường dạy và học.

Link chương trình đào tạo : https://aaf.tdtu.edu.vn/giao-duc

LỘ TRÌNH KIỂM ĐỊNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA TỪ NAY ĐẾN 2025:

Hiện nay, Nhà trường đã ban hành lộ trình kiểm định các CTĐT từ nay đến 2025 nhằm đáp ứng quy định và thể hiện cam kết đảm bảo chất lượng và giá trị bằng cấp của người học. Khoa Kế toán với các chương trình đào tạo của Khoa sẽ được kiểm định trong giai đoạn 2020-2025 như sau:

1. Chương trình đào tạo Cử nhân ngành kế toán_7340301_hệ TC: tham gia tự đánh giá và đánh giá ngoài theo chuẩn kiểm định AUN-QA trong tháng 1/2021.

2. Chương trình thạc sĩ_8340301: kiểm định theo chuẩn FIBAA trong năm 2023.

3. Chương trình tiến sĩ_9340101: dự kiến kiểm định trong giai đoạn tiếp theo.

Link một số các hoạt động liên quan sinh viên:

  Link một số các hoạt động liên quan hợp tác doanh nghiệp:

Link một số bài viết sự công nhận của xã hội:

A

A

A

A

A

A