Nhảy đến nội dung

Giới thiệu

Đôi nét về Khoa Kế toán

Sau hơn 17 năm hình thành và phát triển không ngừng, thương hiệu sinh viên ngành Kế toán ngày càng được khẳng định thông qua chất lượng đào tạo về kiến thức, kỹ năng và đạo đức, đáp ứng nhu cầu nhân lực có chất lượng cho xã hội trong mọi lĩnh vực. Chương trình đào tạo luôn được đổi mới và cập nhật liên tục. Đặc biệt, Khoa đã và đang đào tạo các lớp “Cử nhân kế toán chất lượng cao” với phương pháp tổ chức và vận hành chương trình đào tạo có lồng ghép các môn học được cấp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (ACCA), đây là một đổi mới tích cực và hiệu quả, mang lại cơ hội việc làm tốt cho sinh viên ra trường với chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế.

Hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành và mục tiêu

Lịch sử hình thành và mục tiêu

Thành tích

Thành tích

Nhân sự

Nhân sự

Nhân sự

Hoạt động bộ môn

Hoạt động bộ môn

Bộ môn

Kế toán 1

Kế toán 1

Kế toán quản trị

Kế toán 2

Kế toán 2

Kế toán tài chính

Kế toán 3

Kế toán 3

Kiểm toán