Nhảy đến nội dung

Nghiên cứu hợp tác

Học phần nghề nghiệp

Chuyên đề 1

Chuyên đề 1

Tiếp cận doanh nghiệp

Chuyên đề 2

Chuyên đề 2

Nghiệp vụ công sở

Chuyên đề 3

Chuyên đề 3

Kỹ năng chuyên môn

Tập sự nghề nghiệp

Tập sự nghề nghiệp

Doanh nghiệp & Cựu sinh viên

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp

Cựu sinh viên

Cựu sinh viên

Cơ hội việc làm/Tập sự nghề nghiệp

Cơ hội việc làm/Tập sự nghề nghiệp

Các tổ chức nghề nghiệp

Trong nước

Trong nước

Quốc tế

Quốc tế

Hoạt động hợp tác

  • Summer Camp 2024: Tham quan doanh nghiệp Flying Spark tại Thái Lan
  • Học Kinh doanh theo định hướng quốc tế tại Trường đại học Massey
  • Nhằm tăng cường sự gắn kết giữa nhà Trường và doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực và xây dựng chưong trình đào tạo gắn liền với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên có cơ hội được thao tác và thực hành trên phần mềm hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán. Ngày 26/01/2024, Khoa Kế toán Trường đại học Tôn Đức Thắng và Công ty cổ phần Phần mềm quản lý doanh nghiệp tại TP.HCM (FAST) đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024-2029.
    Lễ ký kết hợp tác giữa khoa Kế toán và công ty cổ phần Phần mềm quản lý doanh nghiệp (FAST)
  • Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam