Nhảy đến nội dung
Việt Nam đăng cai Hội thảo tài chính châu Á - Thái Bình Dương
Hội thảo Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Hiệp hội quốc tế về quản trị tài chính (FMA) được tổ chức thành 49 phiên cùng với 1 phiên dành riêng cho nghiên cứu sinh. Đại học Tôn Đức Thắng đồng tổ chức Hội thảo.
Chương trình “Làng văn hóa quốc tế” của Khoa kế toán
Tham gia Làng văn hoá quốc tế, sinh viên TDTU có cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu văn hoá nước khác; đồng thời góp phần quảng bá văn hoá Việt đến bạn bè quốc tế...
Bàn tròn doanh nghiệp - Kết nối doanh nghiệp với Nhà trường và sinh viên Lần 3
Chiều ngày 05/07/2019, Khoa kế toán và Trung tâm ứng dụng – đào tạo và phát triển các giải pháp kinh tế Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức Chương trình bàn tròn doanh nghiệp Lần 3 với chủ đề “Kết nối doanh nghiệp với nhà trường và sinh viên”
[TDTU trên báo] Vị hiệu trưởng tâm huyết xây dựng đại học nghiên cứu
Câu hỏi đặt ra: “Điều gì khiến TDTU phát triển một cách mạnh mẽ như vậy?”.
Chương trình hợp tác với hội Kế toán – Kiểm toán Việt Nam
PGS.TS Đặng Văn Thanh - Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã trao đổi việc ký kết hợp tác với khoa Kế Toán về việc liên kết- đào tạo, phát triển và nghiên cứu.
Khoa Kế Toán làm việc với công ty A&C
Kết nối doanh nghiệp tạo môi trường kiến tập cho sinh viên