Nhảy đến nội dung
Ngành Kế toán đạt Chứng nhận chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA: nâng tầm chất lượng giáo dục đại học
Niềm vui trước thềm năm mới của tập thể khoa Kế toán - Trường Đại học Tôn Đức Thắng, đó là đạt Chứng nhận chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA.
Bế mạc đánh giá chương trình đào tạo bậc đại học theo tiêu chuẩn AUN-QA
AUN-QA đánh giá cao cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ của Trường và khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh của sinh viên, cựu sinh viên.
Khai mạc đánh giá chương trình đào tạo bậc đại học theo tiêu chuẩn AUN-QA
Sáng ngày 25/01/2021, Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN cùng với Đại học Tôn Đức Thắng đã khai mạc đánh giá theo hình thức online cho 4 chương trình đào tạo bậc đại học.
Sự công nhận Chương trình đào tạo bởi các tổ chức hợp tác quốc tế
Sự công nhận của các hiệp hội nghề nghiệp nổi tiếng và các trường đại học hàng đầu
Giới thiệu chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance)
Khoa Kế toán - TDTU đang đang trong giai đoạn hoàn tất Báo cáo tự đánh giá theo chuẩn kiểm định của AUN-QA cho Chương trình Cử nhân Tiêu chuẩn