Nhảy đến nội dung
Công ty TNHH DỊch vụ Thuế- Kế toán Việt Tín - Tuyển dụng
Công ty tuyển dụng thực tập. Số lượng 10 sinh viên ( Ưu tiên Nam)
TMF Vietnam Company Limited- Tuyển dụng
Reporting to : Payroll Services Manager
TMF Vietnam Company Limited- Tuyển dụng
Report to : Accounting and Tax compliance services Manager
Ngân hàng TMCP Đông Á- Khối khách hàng cá nhân- Trung tâm thẻ- Tuyển dụng
1. Vị trí: Nhân viên xử lý khiếu nại (số lượng: 02) 2. Vị trí: Nhân viên tạo dữ liệu thẻ (số lượng 02) 3. Vị trí: NV quản trị rủi ro thẻ (số lượng: 02) 4. Vị trí: Trưởng bộ phận xử lý dữ liệu (số lượng: 01)
TUTTO Việt Nam- Tuyển dụng
Tuyển nhân viên kế toán bán hàng
Công ty TNHH Xây Dựng TMDV An Phát Lộc- Tuyển dụng
1.Vị trí tuyển dụng: kế toán tổng hợp