Nhảy đến nội dung

VACPA tuyển dụng cán bộ chuyên môn - Tháng 10/2022

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) là tổ chức nghề nghiệp của các kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán và có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nghề nghiệp kế toán, kiểm toán tại Việt Nam (vui lòng tìm hiểu thêm về VACPA tại đây).

Để mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, VACPA cần tuyển dụng 01 cán bộ chuyên môn làm việc toàn thời gian tại Văn phòng VACPA Hà Nội.

Thông tin cụ thể như sau:

1. Vị trí và số lượng tuyển dụng:

 • 01 cán bộ chuyên môn.

2. Địa điểm công tác:

 • Văn phòng VACPA Hà Nội, tòa nhà Dự Án, Số 4, ngõ Hàng Chuối 1, Tp. Hà Nội

3. Mô tả công việc của cán bộ chuyên môn:

 • Thực hiện điều phối và tham gia nghiên cứu, xây dựng chuẩn mực nghề nghiệp, các sản phẩm chuyên môn liên quan đến lĩnh vực kiểm toán;
 • Tham gia giảng dạy các lớp cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên, trợ lý kiểm toán viên, sinh viên và các đối tượng khác khi có yêu cầu hoặc hoạt động kiểm soát chất lượng của VACPA;
 • Tham gia hoạt động kiểm soát chất lượng do cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức khi có yêu cầu;
 • Thực hiện các hoạt động tư vấn cho hội viên về chuyên môn, nghiệp vụ;
 • Các công việc khác.

4. Tiêu chuẩn dự tuyển:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc các chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp của các trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Học Viện Tài chính, Học Viện Ngân hàng, Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại,…;
 • Có Chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp, có kinh nghiệm hành nghề kiểm toán;
 • Có khả năng nghiên cứu, giảng dạy;
 • Có trình độ tiếng Anh đủ để đọc hiểu, dịch văn bản tiếng anh tốt;
 • Có khả năng làm việc áp lực cao;
 • Có sức khỏe tốt.

5. Quyền lợi/thu nhập:

 • Mức lương dựa trên cơ sở thỏa thuận, phù hợp với trình độ, năng lực và kinh nghiệm, có thể tăng thu nhập khi tham gia giảng dạy và các công việc khác (mức thu nhập từ 20 triệu đồng/tháng trở lên);
 • Được hưởng các khoản phúc lợi cho nhân viên phù hợp, các khoản thưởng tương xứng với kết quả công việc, được cung cấp đầy đủ phương tiện làm việc, có cơ hội mở rộng các mối quan hệ xã hội.

6. Hồ sơ dự tuyển:

 • Đơn xin việc;
 • Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh (trong đó mô tả đầy đủ quá trình đào tạo từ khi bắt đầu học đại học; quá trình công tác trong đó gồm nội dung công việc, cấp bậc, chức vụ qua từng thời kỳ);
 • Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ kiểm toán viên và các bằng cấp, chứng chỉ khác (nếu có).

7. Nhận hồ sơ (hồ sơ có thể gửi bằng bản cứng hoặc bản mềm):

 • Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: 15/10/2022;
 • Địa điểm: Phòng 304 – tầng 3, tòa nhà Dự Án, Số 4, ngõ 1, Hàng Chuối, Hà Nội;
 • Số điện thoại: 0243 9724334 (ext: 101)/ 09888 32320
 • Email: ngothuyhang@vacpa.org.vn/banchuyenmon@vacpa.org.vn
Thẻ