Nhảy đến nội dung
Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn KH- Tuyển dụng
1. Đối tượng Dành cho các bạn sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp của các trường Đại học và Cao đẳng.
Công ty cổ phần nhựa Opec - Tuyển dụng
1. Vị trí: Sales Admin. Số lượng: 01
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHỰA TỐT- Tuyển dụng
1. Vị trí tuyển dụng: Kiểm toán nội bộ (nữ)
Công ty TNHH Dream ON- Tuyển dụng
1.Vị trí tuyển dụng : Nhân viên kế toán
CTY TNHH TM-DV-SX VẠN ĐẠI AN – Tuyển dụng việc làm
1. Vị trí tuyển dụng : Kế toán tổng hợp
CTY TNHH DV TM THANH NGOC- Tuyển dụng việc làm
1. Vị trí tuyển dụng: Kế toán thuế