Nhảy đến nội dung

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 3 năm 2022

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 3 năm 2022

Tuyển dụng nhân sự

I. Vị trí:

1. Giảng viên kế toán - Số lượng: 06

2. Nghiên cứu viên - Số lượng: 03

II. Thời gian nhận hồ sơ: 10/11/2022

Thông tin chi tiết link đính kèm