Nhảy đến nội dung
Thông báo lịch thi TN đợt tháng 04/2020
Lịch thi tốt nghiệp cho đợt TN tháng 04
Thông báo lịch thi vét đợt tháng 04/2020
Lịch thi vét tháng 04/2020
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 (Đợt 1 - tháng 06/2020)
Khoa Kế toán Trường Đại học Tôn Đức Thắng thống báo thông tin tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kế toán Đợt 1- tháng 06/2020
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp tháng 01.2020
Nhận bằng TN đợt tháng 01.2020
Thông báo danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ tháng 02/2020
Danh sách SV bị cảnh báo học vụ
Thông báo danh sách sinh viên bị xử lý học vụ tháng 02/2020
Danh sách sinh viên bị xử lý học vụ
Thông báo kết quả đăng ký lớp vét và thời hạn đóng học phí vét HK2 2019-2020
Khoa Kế toán thông báo về việc sinh viên xem kết quả đăng ký vét HK2 năm học 2019 -2020
Thông báo mở lớp vét dành cho sinh viên quá hạn đào tạo trong đợt xử lý học vụ tháng 10/2019
Khoa Kế toán gửi các bạn Kế hoạch mở LỚP VÉT dành cho sinh viên được cứu xét gia hạn đào tạo đợt Tháng 10-11/2019
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1) đợt 1 HK2/2019-2020 cho sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Điều kiện

  • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng;
  • Tự nguyện đăng kí học bồi dưỡng các học phần sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

Đăng ký

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp tháng 09.2019 (Đợt 2)
Hiện tại đã có Bằng Tốt Nghiệp đợt tháng 9/2019 Đợt 2, khoa thông báo đến sinh viên được biết và đến nhận bằng.
Subscribe to Thông báo