Nhảy đến nội dung
Nhận bằng Tốt nghiệp đợt tháng 06/2021 & Tháng 09/2021 ( Đợt 1)
Nhận bằng TN tháng 06/2021 & Tháng 09/2021 ( Đợt 1)
Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết Chương trình Cao học ngày 11/11/2021
Khoa Kế toán - Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc xét duyệt đề cương - Chương trình cao học vào ngày 11/11/2021.
Sinh viên thực hiện khảo sát về chương trình 4+1
Thông báo về việc sinh viên tham gia khảo sát thông tin về chương trình 4+1
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh sau đại học năm 2021, đợt tuyển sinh tháng 06/2021

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Phòng Sau đại học thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh sau đại học năm 2021, đợt tuyển sinh tháng 06/2021 như sau:

STT

Nội dung

Thời gian ban đầu

Thời gian điều chỉnh

1

Thời gian kết thúc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

08/05/2021

Subscribe to Thông báo