Nhảy đến nội dung
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2023
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2023
Thông báo nhận bằng TN tháng 012023
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp tháng 01/2023
ICAEW VietNam BUSINESS CHALLENGE 2023
ICAEW VIETNAM BUSINESS CHALLENGE 2023
Hội đồng đánh giá Luận Văn Thạc Sĩ – Ngày 25/11/2022

Khoa Kế toán tổ chức hội đồng đánh giá Luận Văn Thạc Sĩ chi tiết như sau:

- Thời gian: 8h30 - Thứ 6 ngày 25/11/2022

- Địa điểm: B106

- Danh sách học viên:

STT

MSHV

Họ và tên học viên

TÊN ĐỀ TÀI (Tiếng Việt)

TÊN ĐỀ TÀI (Tiếng Anh)

Subscribe to Thông báo