Nhảy đến nội dung
Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết Chương trình Cao học ngày 08/04/2022

Khoa Kế toán tổ chức hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết LVThS đợt giao đề tài tháng 01/2022. Thông tin chi tiết:

- Thời gian: 13h30 - Thứ 6 ngày 08/04/2022

- Địa điểm: Trực tuyến

- Danh sách học viên:

STT

MSHV

Họ và tên học viên

Ngày sinh

TÊN ĐỀ TÀI (Tiếng Việt)

Nhận bằng Tốt nghiệp đợt tháng 11/2021

Hiện tại đã có Bằng Tốt Nghiệp đợt tháng 11/2021, khoa thông báo đến sinh viên được biết và đến nhận bằng. Khi đến nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên lưu ý một số nội dung sau:

1. Thời gian nhận: Từ ngày 16/02/2022-28/02/2022 (Sáng: 8h00 - 10h30; Chiều: 14h30 - 16h00; không phát bằng vào sáng  thứ 2 ( khoa họp giao ban) & chủ nhật).

2. Lệ phí nhận bằng (250.000 VNĐ) 

3. Mang theo CMND bản chính kèm 1 bản photo.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 (Đợt 1 năm 2022)
Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tuyển sinh 07 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ
Subscribe to Thông báo