Nhảy đến nội dung

Cựu sinh viên

Hình ảnh Họ và tên  Chức vụ Đơn vị công tác
1.%20V%C3%B5%20Vi%E1%BB%87t%20D%C5%A9ng.png

Võ Việt Dũng 

CSV Khóa 2001 -2005 

Giám đốc điều hình

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch công đoàn

Công ty TNHH May Việt Thịnh
Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ph%C3%B3ng.jpg

Nguyễn Văn Phóng 

CSV Khóa 2001 -2005

 

Phó phòng TC - Kế toán

 

Công ty CP Hà Đô - 756 Sài Gòn
Ho%C3%A0ng%20Th%E1%BB%8B%20Hoa.jpg

Hoàng Thị Hoa

CSV Khóa 2003 - 2007

 

Giám đốc 

Công ty TNHH Tư vấn doanh nghiệp 

 

Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Li%C3%AAn.jpg

Nguyễn Thị Thùy Liên

CSV Khóa 2003 - 2007 

 

Kế toán trưởng  Công ty Bảo hiểm ngân hàng Công thương Sài Gòn

Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%20%C4%90i%E1%BB%87p.jpg

Nguyễn Thị Hồng Điệp

CSV Khóa 2003 - 2007

 

Kế toán trưởng

 

Công ty CP Xây dựng và Trang trí nội thất Việt Nhật  
Nguy%E1%BB%85n%20B%C3%A1%20Duy.jpg

Nguyễn Bá Duy

CSV Khóa 2003 - 2007 

 

Giám đốc 

 

Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn Tâm Đức 

H%E1%BB%93%20qu%E1%BB%91c%20Thi%C3%AAn.jpg

Hồ Quốc Thiên

CSV Khóa 2004 - 2008

Kế toán trưởng Công đoàn công nghệ dệt may Tp. HCM
Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%AFu%20Ph%C3%BAc.jpg

Nguyễn Hữu Phúc 

CSV Khóa 2004 - 2008 

 

Quản đốc

 

Tập đoàn quốc tế 05 sao

 

Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20quy%E1%BA%BFt.jpg

Nguyễn Thanh Quyết

CSV Khóa 2004 - 2008

 

Phó Trưởng P. Đào tạo 

 

Trường Công đoàn Tp. HCM

 

%C4%90%E1%BB%97%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20.jpg

Đỗ Phương Thảo 

CSV Khóa 2006 - 2010 

 

Giảng viên

 

Đại học Mở Tp. HCM

 

L%C3%AA%20Tr%C3%AD%20Ho%C3%A0ng%20Uy%C3%AAn.jpg

Lê Trí Hoàng Uyên

CSV Khóa 2006 - 2010 

 

Kế toán 

 

Công ty cổ phần Capital 
%C4%90o%C3%A0n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n.jpg

Đoàn Thị Thanh Tuyền

CSV Khóa 2006 - 2010 

 

 

Kế toán

 

 

Công ty Lazada Việt Nam

 

Ki%E1%BB%81u%20B%C3%ADch%20H%E1%BA%B1ng.jpg

Kiều Bích Hằng 

CSV Khóa 2007 - 2010

 

Giáo viên Trường TC KT Nông nghiệp Tp.HCM
Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng.jpg

Trần Thị Minh Hồng 

CSV Khóa 2009 - 2013 

 

Giám đốc điều hành

 

Công ty Cổ phần Đại lý Thuế Chân Nhân
Ng%C3%A2n%20Kh%C3%A1nh%20Ly.jpg

Ngân Khánh Ly

CSV Khóa 2009 - 2013 

 

Kế toán 

 

Công ty TNHH MTV KD DV Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20Qu%C3%AD.jpg

Quách Văn Quý 

CSV Khóa 2009 - 2013

 

Kế toán Trưởng 

 

Công ty TNHH Kế toán U&I - CN Tp.HCM
Phan%20Nguy%E1%BB%85n%20Khoa%20%C4%90%C4%83ng.jpg

Phan Nguyễn Đăng Khoa

CSV Khóa 2011 - 2015 

 

Trợ lý kiểm toán 

 

Công ty TNHH Price Warterhouse Cooper Việt Nam
V%C5%A9%20Chi%C3%AAu%20Th%C6%B0.jpg

Vũ Chiêu Thư 

CSV Khóa 2011 - 2015

 

Trợ lý kiểm toán 

 

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
Mai%20Ng%E1%BB%8Dc%20Th%E1%BB%A7y%20Sang.jpg

Mai Ngọc Thủy Sang

CSV Khóa 2011 - 2015 

 

Quản lý văn phòng

 

Công ty đầu tư BĐS Ocean Real
%C4%90%C3%A0o%20Duy%20T%C3%B9ng.jpg

Đào Duy Tùng 

CSV Khóa 2011 - 2015 

 

Chuyên viên Marketing  Công ty TNHH Unilever Việt Nam
Tr%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%A9nh%20Ki%C3%AAn.jpg

Trương Vĩnh Kiên 

CSV Khóa 2011 - 2015 

 

Kế toán 

 

Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT
Ph%E1%BA%A1m%20H%C3%A0%20Trang.jpg

Phạm Hà Trang 

CSV Khóa 2011 - 2015 

 

Kiểm toán viên

 

Công ty TNHH Kiểm toán Crowe Horwath Việt Nam
Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%20Nhung.jpg

Nguyễn Thị Hồng Nhung

CSV Khóa 2012 - 2016 

 

Kế toán tổng hợp 

 

Công ty Morris Shipping Vietnam
Ph%E1%BA%A1m%20Th%C3%A1i%20An.jpg

Phạm Thái An

CSV Khóa 2013 - 2017

 

Tiếp viên hàng không

 

Hãng hàng không Airline Việt Nam
Phan%20Ph%C3%A1t%20L%E1%BB%A3i.png

Phan Phát Lợi

CSV Khóa 2012 - 2017 

 

Kế toán trưởng

 

Công ty TNHH SX TM Long Đằng
Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Th%E1%BA%A3o.jpg

Trần Thị Thanh Thảo 

CSV Lớp 10KK1L

 

Kế toán trưởng 

 

Công ty TNHH Nguyên Khê

 

Mai%20Ng%E1%BB%8Dc%20Lan%20Th%E1%BA%A3o.jpg

Mai Ngọc Lan Thảo 

CSV Lớp 10KK1L

 

Giám đốc tài chính 

Kế toán trưởng 

Công ty CP Vinpack 

Công ty TNHH Thương Mại nội thất AK

Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BA%A3o%20Mi.jpg

Phạm Thảo Mi

CSV 10KK1L 

 

Giám đốc tài chính 

 

Công ty CP DV Bảo vệ Chất Lượng Cao Hoàng Minh
Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20H%E1%BA%A1nh.jpg

Trần Thị Mỹ Hạnh 

CSV Cao học HCM

 

Kế toán tổng hợp 

 

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh hạ tầng SCTV 
Tr%E1%BA%A7n%20Ma%20Rang.png

Trần Ma Rang

CSV Cao học HCM

 

Kế toán trưởng 

 

Công ty Cổ phần Bảo Trì 24H
%C4%90inh%20H%E1%BB%AFu%20Thi.jpg

Đinh Hữu Thi

CSV  Tp.HCM

 

Chuyên viên quan hệ khách hàng

 

Ngân hàng Standard Chartered VN
nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Th%E1%BA%A3o.jpg

Nguyễn Thị Thanh Thảo 

CSV  Tp.HCM

 

Kế toán 

 

Ngân hàng Sacombank 

 

nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Tuy%E1%BA%BFn.jpg

Nguyễn Thị Kim Tuyến

CSV Tp.HCM

 

Giảng viên 

 

Trường Đại học Tôn Đức Thắng 

 

Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng.jpg

Phạm Thị Hồng 

CSV Tp.HCM

 

Giám đốc 

 

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tư vấn Song Kim