Nhảy đến nội dung
Chuyên đề 4

I. THÔNG TIN CHUNG CỦA MÔN HỌC:

  • Số tín chỉ: 4 tín chỉ

  • Điều kiện xét tập sự nghề nghiệp: Số tín chỉ tích lũy: 121

Tiêu chí tổ chức tiếp nhận học phần TSNN:

* Lĩnh vực hoạt động: sản xuất, thương mại, dịch vụ, tư vấn, hành chính sự nghiệp…

* Quy mô tổ chức: Thoả 1 trong 2 điều kiện sau:

1. Là doanh nghiệp thuộc loại vừa trở lên (theo nghị định 56/2009).

Tọa đàm kết nối nhà trường và doanh nghiệp
Nhằm thúc đẩy sự gắn kết giữa nhà Trường và Doanh nghiệp trong việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực cũng như tổng kết chương trình giúp Sinh viên tiếp cận với Doanh nghiệp.
Giới thiệu Chuyên đề 3

Năm 3 của chương trình đào tạo, sinh viên đã được học một số môn chuyên ngành, sinh viên được tiếp cận với phòng Kế toán thông qua chuyên đề KIẾN TẬP QUY TRÌNH KẾ TOÁN với thời lượng 3 tuần liên tục tại các Công ty thuộc các lĩnh vực sản xuất, thương mại và dịch vụ hoặc các Công ty dịch vụ kế toán. Môn học này giúp cho sinh viên tiếp cận, thực hành, nắm bắt quy trình kế toán thực tế phát sinh tại Doanh nghiệp thông qua việc nhập liệu, kiểm tra, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán.

Giới thiệu Chuyên đề 1

Bước vào năm đầu tiên của chương trình đào tạo, Chuyên đề: ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP sẽ cung cấp cho sinh viên cái nhìn tổng quan về doanh nghiệp, môi trường làm việc, quy trình hoạt động; văn hóa ứng xử, tác phong nhân sự cần có khi làm việc tại các doanh nghiệp thực tế. Trong chuyên đề này sinh viên sẽ được đến tham quan Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất có Quy mô lớn trên địa bàn tại Tp. HCM, Đồng Nai và Bình Dương,…như: Ajinomoto, Acecook, …với các mục tiêu sau: 

Giới thiệu Chuyên đề 2

Việc tiếp cận và biết sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng là 1 kỹ năng cần thiết và không thể thiếu cho bất kỳ nhân viên công sở nào. Vì thế Chuyên đề 2 - Nghiệp vụ công sở trong năm 2 sẽ tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp cận, sử dụng và trực tiếp thực hiện các công việc như: photo, scan, fax, in ấn tài liệu và một số công việc khác của 1 nhân viên văn phòng thông qua thời gian là 6 buổi kiến tập thực tế tại các doanh nghiệp có quy mô vừa tại Tp.HCM.  Với các mục tiêu sau: 

Chuyên đề 2

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ 2

tập sự nghề nghiệp

hi

Giới thiệu
Gắn kết nhà trường với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo gắn liền với thực tiễn, đặc biệt đào tạo theo định hướng nghề nghiệp” 
Subscribe to Hợp tác doanh nghiệp