Nhảy đến nội dung
Chương trình đối thoại sinh viên Khoa Kế toán 2024: Kỳ vọng và cơ hội

Khoa Kế Toán - Bước Tiến Trong Hành Trình Phát Triển Nghề Nghiệp

Khám phá Trải Nghiệm Sôi Động tại Gian Hàng Khoa Kế Toán trong Ngày Hội Tuyển Sinh TDTU 2024

Vào ngày 30 tháng 3 năm 2024, Trường Đại Học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức Ngày Hội Tuyển Sinh tại cơ sở Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện này thu hút khoảng 3.000 học sinh trung học phổ thông từ các quận của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Khoa Kế toán - Tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sỹ Tháng 3/2024

Ngày 26 tháng 3 năm 2024, Khoa Kế toán Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sỹ cho 01 học viên cao học theo danh sách:

 

Sinh hoạt học thuật chủ đề “Effects of environmental strategy, environmental uncertainty and top management's commitment on corporate environmental performance: The role of environmental management accounting”

Ngày 25 tháng 3 năm 2024, Khoa Kế toán tổ chức buổi sinh hoạt học thuật Journal Club, đây là buổi sinh hoạt thường niên và là hoạt động ý nghĩa của giảng viên trong Khoa, buổi sinh hoạt không chỉ giúp các giảng viên hiểu sâu hơn chuyên môn nghiên cứu mà còn phục vụ công tác giảng dạy và nâng cao trình độ.

Chương trình giao lưu văn hóa năm 2024
Chương trình giao lưu văn hóa do CLB Language Accounting Club (LAC) tổ chức
Lễ ký kết hợp tác giữa khoa Kế toán và công ty cổ phần Phần mềm quản lý doanh nghiệp (FAST)

Nhằm tăng cường sự gắn kết giữa nhà Trường và doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực và xây dựng chưong trình đào tạo gắn liền với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên có cơ hội được thao tác và thực hành trên phần mềm hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán. Ngày 26/01/2024, Khoa Kế toán Trường đại học Tôn Đức Thắng và Công ty cổ phần Phần mềm quản lý doanh nghiệp tại TP.HCM (FAST) đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024-2029.

Subscribe to Tin tức - Sự kiện