Nhảy đến nội dung
Lễ ký kết hợp tác giữa khoa Kế toán và công ty cổ phần Phần mềm quản lý doanh nghiệp (FAST)

Nhằm tăng cường sự gắn kết giữa nhà Trường và doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực và xây dựng chưong trình đào tạo gắn liền với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên có cơ hội được thao tác và thực hành trên phần mềm hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán. Ngày 26/01/2024, Khoa Kế toán Trường đại học Tôn Đức Thắng và Công ty cổ phần Phần mềm quản lý doanh nghiệp tại TP.HCM (FAST) đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024-2029.

Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

Ngày 28/09/2023, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) và Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2028.

Tham dự lễ ký kết, về phía Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) có sự hiện diện của TS. Trần Khánh Lâm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VACPA, ông Nguyễn Thanh Sang Ủy viên Ban Chấp hành VACPA và bà Lê Thị Bích Hải Phó Trưởng văn phòng VACPA - Ủy viên Ban chấp hành VACPA.

Subscribe to Hợp tác doanh nghiệp