Nhảy đến nội dung

Hội đồng phản biện chuyên đề 3 HK 3 năm học 2021-2022

Vào ngày 09/09/2022 Khoa Kế Toán trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức thành công buổi phản biện Chuyên đề 3 với sự tham gia của hơn 70 bạn sinh viên được chia thành 03 Hội Đồng phản biện.

Việc tổ chức buổi phản biện này nhằm mục đích để sau khi thực hiện xong Chuyên đề 3 - Kỹ năng nghề nghiệp các bạn sinh viên sẽ hiểu rõ hơn về ngành nghề của mình cũng như một quy trình kế toán cụ thể trong từng doanh nghiệp và cuối cùng là tích lũy được những kinh nghiệm cần thiết liên quan đến ngành nghề cho bản thân sinh viên. Tại buổi phản biện này các thầy cô trong Hội đồng phản biện sẽ có những câu hỏi đặt ra cho các bạn sinh viên. Nhìn chung, các bạn đều tự tin và hoàn thành rất tốt phần trả lời của mình. Qua đó, có thể thấy được tinh thần trách nhiệm, thái độ học hỏi và sự tìm tòi cũng như tác phong làm việc của sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng trong thời gian kiến tập tại doanh nghiệp. Ngoài ra cũng có những bạn sinh viên gặp khó khăn và những thiếu sót cho bài phản biện của mình nhưng sau đó Hội đồng đã nhận xét và góp ý chân thành để về sau các bạn rút kinh nghiệm và sẽ làm bài tốt hơn cho chuyên đề tiếp theo.

Buổi phản biện đã kết thúc tốt đẹp với sự đánh giá và hài lòng của quý thầy cô trong Hội đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi phản biện Chuyên đề 3

Hinh 1Hinh 2Hình 3Hình 4