Nhảy đến nội dung

Thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 1-Trường Đại học Tôn Đức Thắng ( Khoa kế toán)

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc tuyển dụng nhân sự đợt 1 năm 2022.

Khoa kế toán đang tuyển dụng 

1. Khối giảng dạy: 05 Giảng viên

2. Khối nghiên cứu viên:01 Nghiên cứu viên

Thông tin chi tiết link đính kèm:  https://tdtu.edu.vn/tin-tuc/2022-04/truong-dai-hoc-ton-duc-thang-thong-bao-tuyen-dung-nhan-su-dot-1-nam-2022