Nhảy đến nội dung

Chuyên đề 3

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ 3

Năm 3 của chương trình đào tạo, sinh viên đã được học một số môn chuyên ngành, sinh viên được tiếp cận với phòng Kế toán thông qua chuyên đề KIẾN TẬP QUY TRÌNH KẾ TOÁN với thời lượng 3 tuần liên tục tại các Công ty thuộc các lĩnh vực sản xuất, thương mại và dịch vụ hoặc các Công ty dịch vụ kế toán. Môn học này giúp cho sinh viên tiếp cận, thực hành, nắm bắt quy trình kế toán thực tế phát sinh tại Doanh nghiệp thông qua việc nhập liệu, kiểm tra, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán. Từ đó, giúp sinh viên có sự liên hệ giữa lý thuyết đã học và kiến thức thực tế tại DN và sinh viên càng tự tin hơn về quyết định nghề nghiệp của mình. Với các mục tiêu sau:

1. Kiến thức: sinh viên có sự liên hệ giữa lý thuyết và kiến thức thực tế tại DN đã học ở các chuyên đề kiến tập 1, 2, môn học này giúp cho sinh viên tiếp cận, thực hành, nắm bắt 01 quy trình kế toán / kiểm toán một phần hành cụ thể thực tế phát sinh tại Doanh nghiệp với công việc của một nhân viên Kế toán/ Kiểm toán thực tế. Ngoài ra, sinh viên có thể nhận biết, thu thập, xử lý và lưu trữ chứng từ khoa học.

2. Kỹ năng tác nghiệp: Sinh viên có được các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng truyền đạt, đàm phán và tiếp nhận thông tin, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tổ chức và quản lý công việc hiệu quả, kỹ năng tổ chức, lưu trữ hồ sơ khoa học, học được các kỹ năng sử dụng trang thiết bị văn phòng và các kỹ năng khác của một nhân viên trong môi trường làm việc thực tế.

3. Yêu cầu về tư duy: Nắm được tối thiểu 01 quy trình kế toán/ kiểm toán 1 phần hành thực tế cơ bản phát sinh tại doanh nghiệp , biết cách tổ chức, quản lý, lưu trữ hồ sơ khoa học. Bên cạnh, sinh viên hiểu được cách thức thực hiện các công việc sao cho đạt được hiệu quả cao nhất.

4. Thái độ và hành vi: Tuân thủ nghiêm chỉnh quy định của doanh nghiệp và luôn có thái độ cầu thị, ham học hỏi.

5. Yêu cầu chuyên môn:

  • Hiểu được môi trường hoạt động, văn hóa, cơ cấu tổ chức của DN; Thái độ và hành vi ứng xử trong công việc;
  • Biết tự thao tác tốt các máy móc, thiết bị văn phòng; các công việc và kỹ năng tác nghiệp của nhân viên từng bộ phận;
  • Biết ứng dụng các kiến thức đã học vào công việc thức tế ở DN;
  • Biết các chứng từ phát sinh và 01 quy trình Kế toán / kiểm toán một phần hành cụ thể thực tế phát sinh trong doanh nghiệp; có thể như: có thể biết tương tác phân loại, nhập liệu chứng từ, làm báo cáo thuế, lên tờ khai thuế GTGT, hay nhập xuất tồn, quy trình thu chi tiền, mua bán hàng hóa, quy trình liên quan đến TSCĐ, thuế TNDN, TNCN, hoặc kiểm toán phần hành, … hoặc bất kỳ công việc của kế toán viên phù hợp với đặc thù của Doanh nghiệp, mô tả từ lúc bắt đầu đến lúc sản phẩm hoàn thành.
  • Mô tả được các công việc đã tham gia kiến tập tại doanh nghiệp thông qua báo cáo kiến tập; Từ đó biết đề xuất các ý kiến cần thiết để cải tiến cách thức thực hiện những công việc đó nhằm đạt được hiệu quả cao hơn.