Nhảy đến nội dung
Giới thiệu Chuyên đề 3

Năm 3 của chương trình đào tạo, sinh viên đã được học một số môn chuyên ngành, sinh viên được tiếp cận với phòng Kế toán thông qua chuyên đề KIẾN TẬP QUY TRÌNH KẾ TOÁN với thời lượng 3 tuần liên tục tại các Công ty thuộc các lĩnh vực sản xuất, thương mại và dịch vụ hoặc các Công ty dịch vụ kế toán. Môn học này giúp cho sinh viên tiếp cận, thực hành, nắm bắt quy trình kế toán thực tế phát sinh tại Doanh nghiệp thông qua việc nhập liệu, kiểm tra, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán.

Hội đồng phản biện Chuyên đề 3 Học kỳ 2 năm học 2018-2019
Hội đồng phản biện Chuyên đề 3 Học kỳ 2 năm học 2018-2019 Tối ngày 11 tháng 03 năm 2019 Khoa Kế Toán ĐH Tôn Đức Thắng đã tổ chức thành công Hội đồng phản biện Chuyên đề 3 Học kì 2 năm học 2018 – 2019 của các lớp tiêu chuẩn Khóa 20.
Hội đồng phản biện Chuyên đề 3 Học kỳ 1 năm học 2018-2019

Hội đồng phản biện Chuyên đề 3 Học kỳ 1 năm học 2018-2019

Sáng ngày 24 tháng 12 năm 2018 Khoa Kế Toán ĐH Tôn Đức Thắng đã tổ chức thành công các Hội đồng phản biện Chuyên đề 3 Nhóm 2 Học kì 1 năm học 2018 – 2019. Buổi phản biện Chuyên đề 3 diễn ra đồng thời 6 Hội đồng với 12 Thầy Cô phản biện và cùng sự tham gia gần 180 sinh viên năm ba Khoa Kế Toán

Chuyên đề 3

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ 3

Subscribe to Chuyên đề 3