Nhảy đến nội dung

Chương trình Kế toán chất lượng cao

1. Giới thiệu Chương trình (Program introduction)

Chương trình Kế toán chất lượng cao trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng chuyên môn kế toán theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Chương trình được thiết kế và giảng dạy từ 50% thời lượng môn học bằng tiếng Anh trở lên, chương trình giảng dạy được tham khảo theo chương trình của các trường đại học thuộc Top 100 đại học tốt nhất thế giới. Sinh viên được trang bị kiến thức và tiếp cận các mô hình thực hành theo chuẩn quốc tế. Một môi trường giáo dục chuyên nghiệp và hiện đại để sinh viên học hỏi và trau dồi tất cả các kĩ năng cần thiết làm nền tảng cho việc hội nhập vào lĩnh vực kế toán - kiểm toán quốc tế tại Việt Nam cũng như các nước trên thế giới.

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán Quốc tế mà Khoa Kế toán đang hướng đến sẽ tập trung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trình độ cao - các chuyên viên kế toán cao cấp - mà xã hội, đặc biệt là các công ty kiểm toán toàn cầu (Big 4), các tập đoàn đa quốc gia, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài đang tìm kiếm.

Đây là chương trình học lý tưởng cho các bạn trẻ mong muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính kế toán với cơ hội rộng mở để trở thành công dân toàn cầu của thế giới hội nhập và công nghệ.

2. Điều kiện tuyển sinh (Admission criteria):

Theo quy chế tuyển sinh riêng của Trường Đại học Tôn Đức Thắng và quy chế chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xem chi tiết tại đây:

https://admission.tdtu.edu.vn/dai-hoc/ke-toan-f7340301

3. Điểm khác biệt của chương trình Chất lượng cao (Differences):

 • Điểm nổi bật của chương trình:
 • Lớp học từ 20 – 40 sinh viên;
 • Cơ sở vật chất và điều kiện học tập đầy đủ, tiện nghi, hiện đại;
 • Đội ngũ giảng viên có trình độ, giàu kinh nghiệm giảng dạy;
 • Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở chương trình đào tạo của các trường thuộc Top 100 thế giới;
 • Tối thiểu 40% các môn chuyên ngành được giảng dạy bằng Tiếng Anh;
 • Lồng ghép các môn học đào tạo chứng chỉ CFAB của ICAEW
 • Được tham gia kiến tập, thực tập tại các tập đoàn, các công ty đa quốc gia, các công ty kiểm toán lớn giúp SV vận dụng tốt lý thuyết và công việc thực tế.
 • Ưu tiên và tăng cường các hoạt động ngoại khóa, giao lưu với các chuyên gia từ các công ty đa quốc gia, các giáo sư quốc tế. Tham gia các sân chơi học thuật, CLB, tăng cường kỹ năng mềm (Giao tiếp trong môi trường đại học, làm việc nhóm, viết và trình bày, quản lý thời gian,…)
 • Cơ hội học bổng:
 • Phí đăng ký thành viên ban đầu của ICAEW trị giá 165 Bảng Anh
 • Lệ phí thi môn đầu tiên trị giá 70 bảng Anh
 • Giáo trình gốc 11.5 bảng Anh/ bộ/ môn (miễn phí vận chuyển từ UK)
 • Cơ hội giành học bổng miễn phí thi môn tiếp theo dành cho SV đạt kết quả cao ở môn thi trước

4. Điều kiện tốt nghiệp (Progression points):

4.1. Điều kiện tập sự nghề nghiệp:

- Để đủ điều kiện tham gia tập sự nghề nghiệp, sinh viên phải học và qua hết tất cả các môn học chuyên ngành (không tính các môn học chuyên ngành tự chọn) và đảm bảo số tín chỉ tích lũy tối thiểu tương ứng với mỗi chương trình đào tạo trong từng khóa tuyển sinh (sinh viên chỉ được nợ tối đa 9 tín chỉ đến thời điểm tham gia tập sự nghề nghiệp, không tính số tín chỉ học phần tập sự nghề nghiệp và tốt nghiệp). 

4.2. Điều kiện tốt nghiệp: 

- Điều kiện: hoàn thành học phần tập sự nghề nghiệp. Đồng thời, theo quy định về tiếng Anh, sinh viên phải hoàn thành học phần tiếng Anh cấp độ cuối cùng (đạt điểm M).  

- Hình thức tổ chức:

+ Option 1: đạt và lấy chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (CFAB của ICAEW). 

+ Option 2: làm khóa luận tốt nghiệp 100% bằng tiếng Anh và đạt Chứng chỉ thực hành kiểm toán. 

- Để được xét tốt nghiệp, sinh viên phải tích lũy và đạt được các yêu cầu theo chuẩn kiến thức, kỹ năng quy định trong chương trình đào tạo và đạt các chuẩn đầu ra:

 • Tiếng Anh quốc tế IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 50 hoặc các chứng chỉ khác tương đương.
 • Tin học MOS 750/1000 (Word/Excel/Powerpoint);
 • Đạt điểm hoạt động ngoại khóa theo yêu cầu của chương trình;
 • Đạt các kỹ năng mềm, kỹ năng thực hành chuyên môn;
 • Bảo vệ thành công khoá luật tốt nghiệp bằng tiếng Anh hoặc đạt chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế.
 • Chuẩn đầu ra chi tiết:

Group of ELOs

Mô tả

Mô tả các ELOs


Kiến thức chung

Kiến thức chung về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên và xã hội, kiến thức về ngoại ngữ và tin học

ELO1: Nắm rõ (understand) một cách hệ thống các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, các kiến thức về toán học, kiến thức xã hội, khoa học tự nhiên để vận dụng trong học tập, nghiên cứu và lĩnh vực kinh tế.

ELO2: Sử dụng (capable of) tốt ngoại ngữ tương đương trình độ TOEIC ≥ 600 điểm hoặc IELTS 5.5 và tin học tương đương trình độ MOS quốc tế 750 điểm.

Kiến thức chuyên môn

Những hiểu biết cơ bản về ngành Kế toán; những hiểu biết, thông tin chuyên môn về Kế toán

ELO3: Hiểu rõ (understand) các nguyên tắc chung, các chuẩn mực kế toán, pháp luật về kế toán, kiểm toán, tính cân đối của kế toán, các thành phần cơ bản của bộ máy kế toán doanh nghiệp, cách tổ chức công tác kế toán và hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp.

ELO4: Phân tích (analyse) số liệu kế toán để tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và hoạch định chính sách tài chính tại các tổ chức kinh tế, các công ty – tập đoàn đa quốc gia.

ELO5: Nắm rõ (understand) các khái niệm về kiểm toán, các quy trình kiểm toán, các kiến thức chuyên sâu về các khoản mục trên báo cáo tài chính và quy trình kiểm toán các khoản mục trong giai đoạn thực hiện kiểm toán.

ELO6: Hiểu (understand) và vận dụng (apply) các nguyên tắc tài chính và chuẩn mực kế toán – kiểm toán quốc tế để làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế.

Kỹ năng chuyên môn (Practical skills:involving manual dexterity and the use of methods, materials, tools and instruments)

Kỹ năng nghề nghiệp

ELO7: Biết phân loại (classify) chi phí, tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất, thiết lập các báo cáo quản trị phục vụ cho việc ra quyết định của nhà quản trị.

EL08: Tổ chức (organize) công tác kế toán trong các loại hình doanh nghiệp sản xuất – dịch vụ và thương mại gồm: Lập chứng từ kế toán, ghi chép sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính và các báo cáo thuế (tờ khai thuế GTGT, quyết toán thuế TNCN và thuế thu nhập doanh nghiệp) trên cơ sở tuân thủ pháp luật và chế độ kế toán Việt Nam.

ELO9: Vận dụng (apply) kiến thức về kiểm toán để kiểm toán các khoản mục tiền, công nợ, doanh thu, chi phí, hàng tồn kho trên báo tài chính theo chương trình kiểm toán mẫu do Hội kiểm toán viên hành nghề ban hành.

ELO10: Sử dụng (capable of) một số công cụ thống kê, kỹ thuật phân tích định lượng cơ bản trong kế toán để thực hiện các nghiên cứu và ứng dụng vào thực tiễn doanh nghiệp.

ELO11: Vận dụng (apply) các chuẩn mực kế toán quốc tế theo IFRS để ghi nhận nghiệp vụ và lập báo cáo tài chính tại các tập đoàn - công ty đa quốc gia, công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Kỹ năng chung

(Cognitive skills: involving the use of logical, intuitive and creative thinking)

Kỹ năng mềm

ELO12: Áp dụng (apply) hiệu quả các kỹ năng mềm (giao tiếp, làm việc nhóm, viết - đọc và trình bày, thuyết trình, kỹ năng phát triển bản thân) vào công việc kế toán, kiểm toán thực tế tại doanh nghiệp.

Thái độ và ý thức xã hội (Attitude and awareness)

 

ELO13: Thấu hiểu (understand) vai trò người làm công việc kế toán là người kiểm soát nguồn lực về tài chính của các đơn vị; giúp các đơn vị hoạt động hiệu quả; trung thực, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật và các chế độ kế toán của Nhà nước.

ELO14: Có tinh thần cầu tiến, học hỏi, luôn tự nghiên cứu để tiếp tục nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, sẵn sàng tham gia các công tác liên quan đến chuyên môn của mình để phục vụ Nhà trường, cộng đồng xã hội, đoàn thể.

5. Cơ hội việc làm (Job opportunities):

Cử nhân Kế toán chất lượng cao có đủ khả năng và tự tin làm Kế toán, kiểm toán tại: Các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, các công ty kiểm toán độc lập trong nước và quốc tế, đặc biệt là cơ hội làm việc tại các công ty đa quốc gia, các công ty kiểm toán quốc tế với các chức danh:

 • Kế toán thuế, Kế toán tài chính, Kế toán quản trị;
 • Kế toán khu vực công, Kế toán ngân hàng;
 • Kiểm toán độc lập, Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán nhà nước;
 • Tư vấn kế toán – tài chính, Tư vấn kế toán – Thuế;
 • Cán bộ tín dụng, cán bộ kiểm soát, chuyên viên quản trị rủi ro, chuyên viên phân tích tài chính, chuyên viên tư vấn đầu tư…Hoặc trở thành cán bộ nghiên cứu, giảng viên ngành Kế toán tại các Trường, Viện, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán.

Một số hình ảnh hoạt động của sinh viên

H1H1H1H1H1H1

Khoa Kế toán – TDTU tuyển sinh Chương trình Kế toán chất lượng hằng năm. Quý phụ huynh, học sinh tìm hiểu thêm chương trình tại:

Website: https://aaf.tdtu.edu.vn/giao-duc/dai-hoc-he-chat-luong-cao

Thông tin liên hệ: B007, 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7

Hotline: +084 (028) 37 755 034

Email: aaf@tdtu.edu.vn