Nhảy đến nội dung
Chương trình Kế toán quốc tế - Triển vọng nghề nghiệp trong tương lai
Đây là chương trình học lý tưởng cho các bạn trẻ mong muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính kế toán với cơ hội rộng mở để trở thành công dân toàn cầu của thế giới hội nhập và công nghệ
Tuyển sinh đại học năm 2019_Khoa kế toán
Chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến năm 2019_Khoa Kế toán Đại học Tôn Đức Thắng diễn ra vào lúc 20:00 ngày 05/04/2019
Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ Tiến sĩ năm 2018 đợt tháng 12/2018

TS-02.jpg

TDTU, 10/08/2018 | 12:22, GMT+7

Trường đại học Tôn Đức Thắng xét tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ các chuyên ngành sau:

Tuyển sinh sau Đại học 12/2018
Đăng ký dự tuyển chương trình đào tạo sau đại học 12/2018
Đại học - Tuyển sinh

Năm 2019, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tuyển sinh 05 mã ngành Kế toán, đặc biệt tuyển sinh khóa đầu tiên ngành “Kế toán-chuyên ngành kế toán quốc tế” được giảng dạy và học tập 100% bằng tiếng Anh. Thông tin cụ thể như sau:

Stt

Tên ngành/

chuyên ngành

Subscribe to tuyển sinh