Nhảy đến nội dung
Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2020 Đợt 2 Tháng 12/2020
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2020 đợt 2 Tháng 12/2020
Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt tháng 06/2020
Thông tin tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt T06/2020
Thông báo tuyển sinh trình độ đào tạo tiến sĩ năm 2019 ( Đợt 2- tháng 12/2019)
Thông báo tuyển sinh Tiến sĩ năm 2019 ( đợt 2- tháng 12/2019)
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2019 ( Đợt 2 - tháng 12/2019)

1. Các chuyên ngành đào tạo

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh 06 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ với các thông tin như sau:

#

Khoa Kế toán – Đại học Tôn Đức Thắng chuẩn bị đào tạo bậc Tiến sĩ chuyên ngành Kế toán
Vào ngày 04/01/2019, Khoa kế toán trình bày và bảo vệ thành công Chương trình đào tạo Tiến sĩ Kế toán
Thông báo lịch bảo vệ Đề cương chi tiết luận văn Thạc sĩ_Kế toán_Đợt giao 15 tháng 4 năm 2018
Lịch bảo vệ Đề cương chi tiết luận văn Thạc sĩ_Kế toán_Đợt giao 15 tháng 4 năm 2018
Subscribe to Tuyển sinh tiến sĩ