Nhảy đến nội dung
Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Kế toán khóa 19
Ngày 17/7/2019 Khoa Kế toán đã tổ chức buổi Bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp dành cho các bạn sinh viên khóa 19 với sự có mặt của các Thầy Cô trong Hội đồng chấm khoá luận tốt nghiệp gồm: TS. Lê Thị Mỹ Hạnh - Trưởng khoa Kế Toán, TS. Tăng Trí Hùng, CPA. Nguyễn Thanh Sang, ACCA. Trần Quốc Định, ThS. Trần Đỗ Thùy Linh, ThS. Trần Thị Kim Tuyến, ThS. Lê Viết Dũng Linh, ThS. Trần Thị Kim Phượng.
Chương trình Kế toán quốc tế - Triển vọng nghề nghiệp trong tương lai
Đây là chương trình học lý tưởng cho các bạn trẻ mong muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính kế toán với cơ hội rộng mở để trở thành công dân toàn cầu của thế giới hội nhập và công nghệ
Thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - ngày 30/05/2019 (chính thức)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán của các Anh/Chị sẽ được tổ chức vào ngày 30/05/2019.
Thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - ngày 17/05/2019 (chính thức)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán của các Anh/Chị sẽ được tổ chức vào ngày 17/05/2019.
Thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - ngày 15/05/2019 (chính thức)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán của các Anh/Chị sẽ được tổ chức vào ngày 15/05/2019.
Tuyển sinh đại học năm 2019_Khoa kế toán
Chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến năm 2019_Khoa Kế toán Đại học Tôn Đức Thắng diễn ra vào lúc 20:00 ngày 05/04/2019
Thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngày 12/4/2019

Kính gửi: Anh/Chị học viên

Khoa Kế toán thông báo Anh/Chị lịch BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ như sau:

- Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán của các Anh/Chị sẽ được tổ chức vào ngày 12/04/2019.

Thời gian và địa điểm: Từ 13h00 đến 16h30;Phòng họp B (B211) - Cơ sở Tân Phong, Quận 7

- Danh sách HV gồm:

STT

Subscribe to Hoạt động giáo dục