Nhảy đến nội dung

Đại học - Tuyển sinh

Năm 2019, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tuyển sinh 05 mã ngành Kế toán, đặc biệt tuyển sinh khóa đầu tiên ngành “Kế toán-chuyên ngành kế toán quốc tế” được giảng dạy và học tập 100% bằng tiếng Anh. Thông tin cụ thể như sau:

Stt

Tên ngành/

chuyên ngành

Mã ngành/

chuyên ngành

Ghi chú

Chi tiết

1

Kế toán

7340301

Chương trình tiêu chuẩn, dạy-học bằng tiếng Việt tại cơ sở Tân Phong, TP.HCM

Vui lòng xem tại đây

2

Kế toán

F7340301

Chương trình chất lượng cao, dạy - học kết hợp bằng tiếng Việt và tiếng Anh tại cơ sở Tân Phong, TP.HCM

Vui lòng xem tại đây

3

Kế toán (chuyên ngành Kế toán quốc tế)

 

FA7340301

Chương trình chất lượng cao, dạy - học hoàn toàn bằng tiếng Anh tại cơ sở Tân Phong, TP.HCM.

Vui lòng xem tại đây

4

Kế toán

N7340301

Chương trình tiêu chuẩn, sinh viên học 02 năm đầu tại Đại học Tôn Đức Thắng Cơ sở Nha Trang; 02 năm cuối học tại cơ sở Tân Phong, TP.HCM

Vui lòng xem tại đây

5

Kế toán (song bằng 3+1) Đại học West of England, Bristol (Vương quốc Anh)

K7340301

Chương trình đại học hình thức du học luân chuyển campus giữa TDTU (Việt Nam) và UWE (Anh Quốc). Sinh viên nhận được 02 bằng cử nhân sau khi hoàn thành chương trình.

Vui lòng xem tại đây

Ba (03) phương thức xét tuyển được TDTU áp dụng trong năm 2019: vui lòng xem tại đây.