Nhảy đến nội dung
Chương trình Kế toán quốc tế - Triển vọng nghề nghiệp trong tương lai
Đây là chương trình học lý tưởng cho các bạn trẻ mong muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính kế toán với cơ hội rộng mở để trở thành công dân toàn cầu của thế giới hội nhập và công nghệ
Học ngành Kế toán quốc tế ra trường làm ở đâu?
Tin tức mới nhất trên báo online: vietnammoi.vn đăng tin về Chuyên ngành Kế toán quốc tế
Tuyển sinh đại học năm 2019_Khoa kế toán
Chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến năm 2019_Khoa Kế toán Đại học Tôn Đức Thắng diễn ra vào lúc 20:00 ngày 05/04/2019
Chương trình đào tạo và Điều kiện tốt nghiệp

 

II. Chương trình đào tạo

Mã số

học phần

Tên học phần 
(tiếng Việt)

Tên học phần 
(tiếng Anh)

Tổng TC

Giới thiệu Sau Đại học
Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Kế Toán nhằm cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực kế toán có chất lượng cao, có suy nghĩ độc lập và có khả năng tiếp cận và phát triển khả năng nghiên cứu trong lĩnh vực nghề nghiệp, qua đó đưa ra các giải pháp, đề xuất mới phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu.
Chương trình đào tạo 2018 ngành Kế toán, Mã ngành F7340301, chương trình chất lượng cao
 STT Khối kiến thức Tổng số tín chỉ
    Tổng số   tín chỉ Bắt buộc
Chương trình đào tạo 2015 ngành Kế toán, Mã ngành F7340301, chương trình chất lượng cao
 STT Khối kiến thức Tổng số tín chỉ
    Tổng số   tín chỉ Bắt buộc
Chương trình đào tạo 2018 ngành Kế toán, Mã ngành 7340301, chương trình tiêu chuẩn
 STT Khối kiến thức Tổng số tín chỉ
    Tổng số   tín chỉ Bắt buộc
Chuẩn đầu ra 2018 ngành Kế toán, Mã ngành 7340301, chương trình tiêu chuẩn

1. Tên ngành (Major in):                      Mã ngành (Code): 7340301

Tên ngành tiếng Việt: Kế toán

Tên ngành tiếng Anh: Accounting

2. Trình độ (Level): Đại học                 Hình thức (Mode of study): chính quy

3. Văn bằng (Degree): Cử nhân

4. Mục tiêu của chương trình đào tạo (Programme Objectives - POs)

Subscribe to Tuyển sinh đại học