Nhảy đến nội dung

Nhân sự bộ môn

LÃNH ĐẠO KHOA

 

TÊN CÁN BỘ

CHỨC DANH

THÔNG TIN LIÊN LẠC

LỊCH TIẾP SINH VIÊN

TS. Lê Thị Mỹ Hạnh

Trưởng khoa Kế Toán

Trưởng bộ môn Kế Toán 2

  lethimyhanh@tdtu.edu.vn

Chiều thứ 4 và chiều thứ 6

Th.S Trần Đỗ Thùy Linh

Trợ lý Trưởng Khoa

Trưởng nhóm R&D 2

trandothuylinh@tdtu.edu.vn

Chiều thứ 2 và chiều thứ 6

TS. Tăng Trí Hùng

Trưởng bộ môn Kế toán 3

Trưởng nhóm R&D 3

tangtrihung@tdtu.edu.vn

Chiều thứ 3 và chiều thứ 4

Th.S Trần Thị Kim Phượng

Trưởng bộ môn Kế toán 1

Trưởng nhóm R&D1

tranthikimphuong@tdtu.edu.vn

Chiều thứ 3 và Chiều thứ 5

Th.S Phan Hoài Vũ

Cựu Trưởng BM1 và R&D1

phanhoaivu@tdtu.edu.vn

(Nghiên cứu sinh nước ngoài)

 * Lưu ý: sinh viên liên hệ gặp lãnh đạo khoa, vui lòng đăng ký trước tại phòng B007 (gặp Cô Nhiên). 

Ban%20l%C3%A3nh%20%C4%91%E1%BA%A1o%20Khoa.jpg
Hình: Ban lãnh đạo Khoa Kế toán

 

NHÂN SỰ BỘ MÔN KẾ TOÁN 1

STT

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

1

Th.S Nguyễn Thị Kim Tuyến

(GV hạt nhân)

Email: nguyenthikimtuyen@tdtu.edu.vn

2

Th.S Mai Huỳnh Phương Thảo

Email: maihuynhphuongthao@tdtu.edu.vn

3

Th.S Ngô Tấn Lâm Hà

Email: ngotanlamha@tdtu.edu.vn

4

Cao học. Nguyễn Thanh Lâm

Đang học cao học nước ngoài

     

KT1.jpg
Hình: Thầy Cô Bộ môn Kế toán Quản trị

NHÂN SỰ BỘ MÔN KẾ TOÁN 2

STT

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

1

TS. Tô Hồng Thiên

Email: tohongthien@tdtu.edu.vn

2

Th.S Võ Thị Thức (GV hạt nhân)

Email: vothithuc@tdtu.edu.vn

3

Th.S Nguyễn Thị Kim Loan

Email: nguyenthikimloan@tdtu.edu.vn

4

Th.S Nguyễn Thị Trúc Anh

Email: nguyenthitrucanh@tdtu.edu.vn

5

Th.S Lâm Thị Hoàng Hoanh

Email: lamthihoanghoanh@tdt.edu.vn 

KT2.jpg
Hình: Thầy Cô Bộ môn Kế toán Tài chính

NHÂN SỰ BỘ MÔN KẾ TOÁN 3 

STT

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

1

Th.S Nguyễn Thị Thanh Hương

(GV hạt nhân)

Email: nguyenthithanhhuong2@tdtu.edu.vn

2

Th.S Đồng Quang Chung

Email: dongquangchung@tdtu.edu.vn

KT3.jpg
Hình: Thầy Cô Bộ môn Kiểm toán