Nhảy đến nội dung

Sinh hoạt học thuật chủ đề “Effects of environmental strategy, environmental uncertainty and top management's commitment on corporate environmental performance: The role of environmental management accounting”

Ngày 25 tháng 3 năm 2024, Khoa Kế toán tổ chức buổi sinh hoạt học thuật Journal Club, đây là buổi sinh hoạt thường niên và là hoạt động ý nghĩa của giảng viên trong Khoa, buổi sinh hoạt không chỉ giúp các giảng viên hiểu sâu hơn chuyên môn nghiên cứu mà còn phục vụ công tác giảng dạy và nâng cao trình độ.

1

Mục tiêu của buổi sinh hoạt Journal Club của Khoa Kế toán, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tập trung chia sẻ những kiến thức về nghiên cứu khoa học thông qua sự trình bày của Giảng viên về các bài báo hay, có xếp hạng ISI/Scopus. Qua những buổi sinh hoạt này giúp cho Giảng viên nâng cao khả năng nghiên cứu, chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm để tạo nên cộng đồng nghiên cứu mạnh của Khoa Kế toán nói riêng, Nhà trường nói chung.

1

Đến với buổi sinh hoạt ngày 25/3 với chủ đề “Effects of environmental strategy, environmental uncertainty and top management's commitment on corporate environmental performance: The role of environmental management accounting”. Bài báo tập trung vào các giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả môi trường thông qua vai trò của công tác kế toán quản trị môi trường. Đây là chủ đề mang tính thời sự trong giai đoạn Việt Nam và thế giới đang rất chú trọng cải thiện vấn đề về môi trường. Thông qua sự trình bày của Giảng viên Tiến sỹ Trần Thị Thu, những điểm hay của nghiên cứu góp phần hỗ trợ Giảng viên tìm kiếm khoảng trống nghiên cứu trong tương lai liên quan tới công tác kế toán. Ngoài ra, một số kỹ thuật hiện đại sử dụng trong nghiên cứu được Giảng viên chia sẻ như PLS-SEM, Bibliometric,…góp phần cải thiện chất lượng nghiên cứu. Một số hình ảnh diễn ra tại buổi sinh hoạt:

1