Nhảy đến nội dung

Giới thiệu Bộ môn Kế toán 1

Đội ngũ Giảng viên:

1. NCS - ThS. Trần Thị Kim Phượng                               Trưởng Bộ môn

2. NCS - ThS. Phan Hoài Vũ                                           Giảng viên Bộ môn

3. NCS - ThS. Nguyễn Thị Kim Tuyến                             Giảng viên Bộ môn

4. ThS. Mai Huỳnh Phương Thảo                                   Giảng viên Bộ môn

4. ThS. Ngô Lâm Tấn Hà                                                 Giảng viên Bộ môn

Bộ môn kế toán 1 phụ trách các môn học:

  • Nguyên lý kế toán
  • Kế toán và kiểm soát trong du lịch - nhà hàng - khách sạn
  • Kế toán tài chính (Ngành Công nghệ thông tin)
  • Kế toán quản trị 1
  • Kế toán quản trị 2
  • Kế toán quản trị ngoài ngành

Hoạt động hợp tác doanh nghiệp và CSV: Nhóm R&D1 phụ trách các lĩnh vực hoạt động:

- Hợp tác doanh nghiệp và cựu sinh viên

- Học phần nghề nghiệp

Về mảng Hợp tác doanh nghiệp và cựu sinh viên : đây là mảng quan trọng để Khoa kế toán đo lường kết quả và chất lượng đào tạo. Các doanh nghiệp thân hữu sẽ trao đổi với Khoa Kế toán trong chuỗi sự kiện “Bàn tròn doanh nghiệp” hàng năm để góp ý về chương trình đào tạo và những kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm cần trang bị cho sinh viên để chương trình đào tạo theo sát nhu cầu xã hội. Bộ phận hợp tác doanh nghiệp cũng là nơi tập hợp nhu cầu tuyển dụng thực tập, tuyển dụng nhân sự của các doanh nghiệp để thông tin đến các sinh viên năm cuối và cựu sinh viên kịp thời.

Khoa Kế toán cam kết sản phẩm đào tạo “bảo hành suốt đời”, điều đó có nghĩa là Khoa Kế toán cùng đồng hành với các cựu sinh viên để giúp các bạn hoàn thiện chuyên môn và phát triển nghề nghiệp ổn định. Hệ thống lưu trữ thông tin cựu sinh viên theo từng khoá học và các hoạt động liên kết cựu sinh viên thực hiện điều đặn hàng năm như: mời sinh viên tham gia các ngày lễ lớn của Trường, Khoa, mời tham dự các buổi sinh hoạt chuyên môn, các hội thảo thuộc lĩnh vực kế toán, thuế…, thông tin tuyển dụng đến các cựu sinh viên có nhu cầu tìm việc mới.

Đối với các môn học thực tế tại doanh nghiệp (chuỗi học phần nghề nghiệp 1, 2, 3, 4): Khoa sắp xếp sao cho sinh viên có thể đến doanh nghiệp tối thiểu 1 năm /1 lần để làm quen môi trường làm việc thực tế, được tiếp cận công việc kế toán dần dần và cuối cùng là có thể tập sự như là một nhân viên kế toán chính thức tại Công ty thực tập. Quá trình đào tạo xen kẽ giữa việc học tại trường với đào tạo thực tế tại doanh nghiệp đã giúp cho sinh viên tự tin khi ứng tuyển xin việc làm sau khi tốt nghiệp. Chính việc tổ chức tốt chuỗi học phần nghề nghiệp nên hầu như sinh viên khoa Kế toán có thể chọn được chỗ làm phù hợp khi đang tập sự nghề nghiệp tại doanh nghiệp.

Như vậy các mảng Hợp tác doanh nghiệp – cựu sinh viên – học phần nghề nghiệp gắn kết với nhau như hình ảnh “kiềng 3 chân”. R&D1 sẽ tổ chức hoạt động tốt và phát triển đều 3 mảng, góp phần nhỏ vào thành công của chương trình đào tạo kế toán chuyên nghiệp trình độ đại học và các bậc cao hơn.

Nếu như môn Nguyên lý kế toán (3 tín chỉ) trang bị các kiến thức nền tảng cho các sinh viên thuộc khối ngành kinh tế thì môn kế toán quản trị 1 (4 tín chỉ) và Kế toán quản trị 2 (4 tín chỉ), Management Information (4TC) cung cấp các kiến thức chuyên sâu để các sinh viên có thể vận dụng vào việc cung cấp thông tin cho nhà quản trị một cách nhanh chóng và kịp thời, hỗ trợ đắc lực cho nhà quản trị đưa ra các quyết định trong ngắn hạn và dài hạn.

Các môn học cũng giúp sinh viên quen dần với việc sử dụng tiếng Anh trong học tập và nghiên cứu. Việc sử dụng tiếng Anh trong môn học được chú trọng đúng mức và tăng dần theo cấp độ môn học: bắt đầu bằng việc chỉ giới thiệu thuật ngữ tiếng Anh (môn Nguyên lý kế toán), dần dần tiến tới bài giảng sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh (môn Management Information) để sinh viên thích nghi dần với phương pháp học tập mới. Ngoài ra, các môn học thuộc bộ môn Kế toán 1 có yêu cầu sinh viên thường xuyên đến thư viện để đọc sách và làm bài theo sách chuyên ngành thuộc chương trình top 100 – sách chuyên ngữ tiếng Anh.

Hệ thống E-learning là một công cụ hữu hiệu giúp tăng cường tương tác giữa giảng viên phụ trách môn học và sinh viên theo học thông qua việc giao bài tập cá nhân, bài tập nhóm, làm bài trắc nghiệm tự động có hẹn giờ… để kiểm tra kiến thức. Tất cả các hoạt động trên giúp sinh viên củng cố kiến thức một cách hữu hiệu và lĩnh hội môn học một cách hiệu quả.

Các giảng viên thuộc bộ môn Kế toán 1 nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm thực tế - chắc chắn sẽ giúp sinh viên làm chủ môn học, tạo tiền để làm chủ bản thân và cuộc đời theo hướng tích cực.

Nếu như môn Nguyên lý kế toán (3 tín chỉ) trang bị các kiến thức nền tảng cho các sinh viên thuộc khối ngành kinh tế thì môn kế toán quản trị 1 (4 tín chỉ) và Kế toán quản trị 2 (4 tín chỉ), Management Information (4TC) cung cấp các kiến thức chuyên sâu để các sinh viên có thể vận dụng vào việc cung cấp thông tin cho nhà quản trị một cách nhanh chóng và kịp thời, hỗ trợ đắc lực cho nhà quản trị đưa ra các quyết định trong ngắn hạn và dài hạn.

Các môn học cũng giúp sinh viên quen dần với việc sử dụng tiếng Anh trong học tập và nghiên cứu. Việc sử dụng tiếng Anh trong môn học được chú trọng đúng mức và tăng dần theo cấp độ môn học: bắt đầu bằng việc chỉ giới thiệu thuật ngữ tiếng Anh (môn Nguyên lý kế toán), dần dần tiến tới bài giảng sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh (môn Management Information) để sinh viên thích nghi dần với phương pháp học tập mới. Ngoài ra, các môn học thuộc bộ môn Kế toán 1 có yêu cầu sinh viên thường xuyên đến thư viện để đọc sách và làm bài theo sách chuyên ngành thuộc chương trình top 100 – sách chuyên ngữ tiếng Anh.

Hệ thống E-learning là một công cụ hữu hiệu giúp tăng cường tương tác giữa giảng viên phụ trách môn học và sinh viên theo học thông qua việc giao bài tập cá nhân, bài tập nhóm, làm bài trắc nghiệm tự động có hẹn giờ… để kiểm tra kiến thức. Tất cả các hoạt động trên giúp sinh viên củng cố kiến thức một cách hữu hiệu và lĩnh hội môn học một cách hiệu quả.

Các giảng viên thuộc bộ môn Kế toán 1 nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm thực tế - chắc chắn sẽ giúp sinh viên làm chủ môn học, tạo tiền để làm chủ bản thân và cuộc đời theo hướng tích cực.