Nhảy đến nội dung

Kế toán 3

GIỚI THIỆU BỘ MÔN KẾ TOÁN 3

Bộ môn Kế toán 3 thuộc Khoa Kế Toán được phân công giảng dạy các học phần:

 • Kiểm toán 1;
 • Kiểm toán 2;
 • Kiểm toán nội bộ;
 • Kế toán Mô phỏng;
 • Hệ thống thông tin kế toán;
 • Nghiên cứu định lượng trong kế toán;
 • Báo cáo tài chính và trách nhiệm xã hội

Đội ngũ giảng viên của bộ môn

Hiện tại, Bộ môn có 3 giảng viên cơ hữu, trong đó gồm 1 Tiến sỹ; 2 Thạc sĩ (1 Thạc sỹ đang là Nghiên cứu sinh).

Bộ môn đã hợp tác thường xuyên với đội ngũ giảng viên thỉnh giảng giàu kinh nghiệm từ các trường Đại học có uy tín, và hợp tác với các chuyên gia thực tế đang giữ các vị trí trọng yếu tại các hội nghề nghiệp cũng như các chuyên viên kế toán tổng hợp, kế toán trưởng tại các doanh nghiệp trong chương trình Mô phỏng kế toán.

Đội ngũ giảng viên cơ hữu của Bộ môn phần lớn là các giảng viên trẻ, nhiệt tình, ham học hỏi và tâm huyết với nghề. Một số giảng viên đã có nhiều thực tế trong lĩnh vực giảng dạy.

Những tình huống từ thực tiễn được lồng ghép vào bài giảng lý thuyết đã tạo hiệu ứng gần gũi với thực tế, sinh động giúp sinh viên có những kiến thức lý thuyết vững vàng và biết vận dụng vào công việc thực tế khi tốt nghiệp, đáp ứng được yêu cầu chuẩn đầu ra của ngành kế toán và đặc biệt là yêu cầu công việc thực tế của nhà tuyển dụng.

 

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/GIẢNG DẠY

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu của giảng viên, bộ môn tập trung xây dựng hệ thống tài liệu học tập: giáo trình, tài liệu tham khảo…góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Bộ môn tham gia tư vấn cho Khoa xây dựng chương trình đào tạo phù hợp nhu cầu xã hội.

Đặc biệt, bộ môn đã khai thác một cách có hiệu quả  Phòng Mô phỏng kế toán trong việc giảng dạy cho sinh viên các học phần kế toán tài chính; kế toán thuế và thực hành kế toán, giúp sinh viên tiếp cận và hiểu các công việc thực tế tại doanh nghiệp khi tốt nghiệp và được các nhà tuyển dụng đánh giá rất cao.

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THUỘC BỘ MÔN KẾ TOÁN 3.

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

HỌC PHẦN

PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

1

TĂNG TRÍ HÙNG

Hung.jpg

 

 

TIẾN SỸ

 • Kiểm toán 1;
 • Kiểm toán nội bộ;
 • Kế toán Mô phỏng;
 • Nghiên cứu định lượng trong kế toán;
 • BCTC & Trách nhiệm xã hội

TRƯỞNG BỘ MÔN

2

ĐỒNG QUANG CHUNG

Chung.jpg

 

 

THẠC SỸ

(NCS)

 • Kế toán Mô phỏng;
 • Nghiên cứu định lượng trong kế toán;
 • Hệ thống thông tin kế toán

GIẢNG VIÊN

3

NGUYỄN THỊ

THANH HƯƠNG

Huong1.jpg

 

THẠC SỸ

 • Kiểm toán 1;
 • Kiểm toán 2;
 • Kiểm toán nội bộ

GIẢNG VIÊN