Nhảy đến nội dung
Hội thảo quốc tế về Quản trị tài chính và Kinh tế 2023 (International Conference on Financial Management and Economics 2023: ICFME 2023)
Hội thảo quốc tế về Quản trị tài chính và Kinh tế 2023 (International Conference on Financial Management and Economics 2023: ICFME 2023) được chủ trì bởi Khoa Tài chính Ngân hàng kết hợp đồng tổ chức với Khoa Kế toán, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam; Trường Kinh doanh Eli Broad, Đại học bang Michigan, Hoa Kỳ; Khoa Quản trị và Kinh tế, Đại học Tomas Bata in Zlín, Cộng hoà Séc; và Khoa Kinh doanh, Giáo dục, Luật và Nghệ thuật, Đại học Nam Queensland, Úc. Sáng ngày 4/7/2023, Hội thảo quốc tế về Quản trị tài chính và Kinh tế 2023 (ICFME 2023) đã khai mạc tại Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU).
Hội thảo quốc tế về Quản trị tài chính và Kinh tế 2023 (ICFME 2023)

Hội thảo quốc tế về Quản trị tài chính và Kinh tế 2023 (ICFME 2023) được chủ trì bởi Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam kết hợp đồng tổ chức với Khoa Kế toán, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam; Trường Kinh doanh Eli Broad, Đại học bang Michigan, Mỹ; Khoa Quản trị và Kinh tế, Đại học Tomas Bata in Zlín, Cộng hoà Séc; và Khoa Kinh doanh, Giáo dục, Luật và Nghệ thuật, Đại học Nam Queensland, Úc.

Hội thảo trực tuyến "Chương trình kiểm toán mẫu - Báo cáo tài chính"
Ngày 9/9/2021, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) phối hợp với các Trường Đại học tổ chức thành công Hội thảo trực tuyến “Hướng dẫn sử dụng Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính trong đào tạo sinh viên ngành kế toán - kiểm toán
Hội thảo nghiên cứu khoa học “Scientific research in the fields of Accounting & Economics at the Age of Fourth Industrial Revolution”
Vào lúc 15g30 ngày 29/07/2021 khoa Kế toán – Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tổ chức hội thảo nghiên cứu khoa học.
Hội Thảo: “How To Prepare Yourself In A Non-Stop Changing Era?”
Một chuỗi hội thảo tuyệt vời: " How To Prepare Yourself In A Non-Stop Changing Era??" sẽ được tổ chức bởi Khoa Kế toán, Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Hội thảo nghiên cứu khoa học
Vào lúc 15g30 ngày 29/07/2021, khoa Kế toán - Đại học Tôn Đức Thắng sẽ diễn ra sự kiện với chủ đề “Scientific Research in the fields of Accounting & Economics at The Age of Fourth Industrial Revolution”.
Hội thảo quốc tế về tài chính và kinh tế Lần thứ 5 (ICFE 2018)
Sáng ngày 20/09/2018, Hội thảo quốc tế về tài chính và kinh tế Lần thứ 5, năm 2018 (The 5th International Conference on Finance and Economics - ICFE 2018) đã khai mạc tại Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU)
Hội thảo quốc tế về kinh tế và tài chính lần 3 (ICFE 2016)
Sáng ngày 15/06/2016, Hội thảo quốc tế lần 3 về Tài chính và Kinh tế (The 3rd International Conference on Finance and Economics - ICFE 2016) được khai mạc tại Trường đại học Tôn Đức Thắng
Hội thảo quốc tế về kinh tế và tài chính lần 5, 2018
Ngày 20/09/2018 tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng diễn ra sự kiện Hội thảo quốc tế về kinh tế và tài chính (International Conference on Finance and Economics: ICFE) Lần thứ 5, năm 2018
Sự kiện Hội nghị Bàn tròn doanh nghiệp -Lần thứ 4
Nhằm tổng kết kết quả hoạt động hợp tác doanh nghiệp trong thời gian qua và tiếp thu những đóng góp của doanh nghiệp về chương trình đào tạo của Khoa/Trường. Khoa Kế toán – Trường Đại học Tôn Đức Thắng tiến hành tổ chức Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp.
Subscribe to Hội nghị - hội thảo