Nhảy đến nội dung
Sự kiện Hội nghị Bàn tròn doanh nghiệp -Lần thứ 4
Nhằm tổng kết kết quả hoạt động hợp tác doanh nghiệp trong thời gian qua và tiếp thu những đóng góp của doanh nghiệp về chương trình đào tạo của Khoa/Trường. Khoa Kế toán – Trường Đại học Tôn Đức Thắng tiến hành tổ chức Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp.
Buổi sinh hoạt chuyên đề "Công nghệ 4.0 với nghề kế toán”
Xu hướng tất yếu của nghề kế toán là phải không ngừng ứng dụng, đặc biệt là công nghệ mới & luôn bị công nghệ chi phối.
Việt Nam đăng cai Hội thảo tài chính châu Á - Thái Bình Dương
Hội thảo Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Hiệp hội quốc tế về quản trị tài chính (FMA) được tổ chức thành 49 phiên cùng với 1 phiên dành riêng cho nghiên cứu sinh. Đại học Tôn Đức Thắng đồng tổ chức Hội thảo.
Khoa Kế Toán làm việc với công ty A&C
Kết nối doanh nghiệp tạo môi trường kiến tập cho sinh viên
Hội thảo khoa học về quản trị tài chính Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương năm 2019
Hội thảo khoa học về quản trị tài chính Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương năm 2019 sẽ được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7 năm 2019 tại Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam.
Hội thảo quốc tế về tài chính và kinh tế Lần thứ 5 (ICFE 2018)
Sáng ngày 20/09/2018, Hội thảo quốc tế về tài chính và kinh tế Lần thứ 5, năm 2018 đã khai mạc tại Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU).
Hội thảo Quốc tế về Tài chính và Kinh tế lần 3 (ICFE 2016 - The 3rd International Conference on Finance and Economics)
Sáng ngày 15/06/2016, Hội thảo quốc tế lần 3 về Tài chính và Kinh tế (The 3rd International Conference on Finance and Economics - ICFE 2016) được khai mạc tại Trường đại học Tôn Đức Thắng.
Hội thảo Quốc tế về Tài chính và Kinh tế lần 5 (ICFE 2018 – The 5th International Conference On Finance and Economics)
Trường đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với các trường Đại học và Viện kế toán côngchứng Anh và xứ Wales ICAEW tổ chức Hội thảo quốc tế về Tài chính và Kinh tế lần 5 năm 2018 (ICFE 2018).
Subscribe to Hội nghị - hội thảo