Nhảy đến nội dung

Hội thảo trực tuyến "Chương trình kiểm toán mẫu - Báo cáo tài chính"

Với mong muốn đóng góp nhiều hơn vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho nghề nghiệp kế toán - kiểm toán, đồng thời để thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) với các trường đại học nhằm khai thác hiệu quả tính năng ứng dụng cao của Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính của VACPA soạn thảo, ban hành và cập nhật trong đào tạo nguồn nhân lực đầu vào cho doanh nghiệp kiểm toán, ngày 9/9/2021, VACPA đã phối hợp với Học viện Tài chính (Chủ nhiệm Câu lạc bộ đào tạo tài chính - kế toán thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam), Đại học Kinh tế quốc dân và Đại học Kinh tế Tp. Hồ-Chí-Minh tổ chức Hội thảo trực tuyến “Hướng dẫn sử dụng Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính trong đào tạo sinh viên ngành kế toán - kiểm toán” dành riêng cho giảng viên khoa kế toán, kiểm toán của các trường đại học, cao đẳng cả nước.

H1

Tham dự buổi Hội thảo có các Đại biểu đại diện cho các cơ quan quản lý Nhà nước: Vụ Giáo dục đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính; Vụ Giám sát công ty đại chúng - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Đại diện Lãnh đạo VACPA; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị đồng tổ chức: Học viện Tài chính (Chủ nhiệm Câu lạc bộ đào tạo tài chính - kế toán thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam); trường Đại học Kinh tế quốc dân; trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ-Chí-Minh cùng các diễn giả đến từ các trường đại học, các doanh nghiệp kiểm toán. Hội thảo còn nhận được sự tham gia phối hợp của 6 trường gồm Đại học Tôn-Đức-Thắng, Đại học Kinh tế thuộc Đại học Đà Nẵng, Đại học Điện lực, Học viện Nông nghiệp, Đại học Kinh tế - Luật thuộc Đại học quốc gia Tp. Hồ-Chí-Minh và Đại học Công nghiệp Tp. Hồ-Chí-Minh cùng với gần 300 đại biểu tham dự là các thầy cô giáo đến từ các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

H1H1

Với các mục tiêu của chương trình là tăng sự hiểu biết của sinh viên về thực tế công việc khi ra trường và nâng cao khả năng thực hành cho sinh viên về CTKTM – BCTC được áp dụng phổ biến tại các doanh nghiệp ở Việt Nam. Đồng thời, kết nối lý thuyết và thực hành trong quá trình đào tạo, bổ sung tài liệu minh họa cho phần lý thuyết, giúp tài liệu đào tạo sinh động, sát với thực tế. Bên cạnh đó là nâng cao nguồn nhân lực đầu vào cho các doanh nghiệp kiểm toán, thúc đẩy nghề nghiệp kiểm toán phát triển. Cuối cùng là giảm chi phí đào tạo ban đầu cho các doanh nghiệp kiểm toán, đặc biệt các doanh nghiệp kiểm toán vừa và nhỏ.

Ý kiến của khách mời, diễn giả và các thầy, cô giáo đều đánh giá cao vai trò, tính ứng dụng của Chương trình kiểm toán mẫu cũng như sự đóng góp có ý nghĩa của VACPA cho nghề nghiệp kiểm toán và hoạt động đào tạo khi cung cấp miễn phí và thường xuyên cập nhật Chương trình kiểm toán mẫu. Nhiều thầy, cô giáo cho biết nhà trường đã chủ động đưa Chương trình kiểm toán mẫu vào hoạt động nghiên cứu, đào tạo. Đồng thời, một số trường đã công bố có kế hoạch cụ thể để đưa Chương trình kiểm toán mẫu vào nội dung thực hành cho sinh viên trong năm tới.

Trong phiên thảo luận có sự tham gia chia sẻ của TS. Lê Thị Mỹ Hạnh – Trưởng khoa Kế toán – Đại học Tôn Đức Thắng. Đây là một trong những đơn vị gắn kết lâu năm trong việc phối hợp với VACPA đưa “ Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính trong đào tạo sinh viên ngành kế toán - kiểm toán” trong công tác đào tạo. Qua 4 năm đào tạo chương trình, TS. Lê Thị Mỹ Hạnh đúc kết một số kinh nghiệm đào tạo để nâng cao chất lượng và khả năng thực hành cho sinh viên kế toán – kiểm toán và các cách ứng dụng CTKTM – BCTC vào chương trình đào tạo.

H1H1

Hội thảo trực tuyến “Hướng dẫn sử dụng Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính trong đào tạo sinh viên ngành kế toán - kiểm toán” đã nhận được nhiều quan tâm và phản hồi tích cực từ các vị đại biểu và các thầy, cô giáo tham dự. Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tin tưởng rằng hội thảo này sẽ tạo thêm động lực nhằm tiếp tục mở rộng có hiệu quả hơn các hoạt động hợp tác giữa VACPA, các doanh nghiệp kiểm toán với các trường đại học, cao đẳng trong cả nước trong lĩnh vực đào tạo ngành kế toán, kiểm toán và phát triển nghề nghiệp kiểm toán độc lập.