Nhảy đến nội dung

Chuyên đề 1

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ 1

Bước vào năm đầu tiên của chương trình đào tạo, Chuyên đề: ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP sẽ cung cấp cho sinh viên cái nhìn tổng quan về doanh nghiệp, môi trường làm việc, quy trình hoạt động; văn hóa ứng xử, tác phong nhân sự cần có khi làm việc tại các doanh nghiệp thực tế. Trong chuyên đề này sinh viên sẽ được đến tham quan Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất có Quy mô lớn trên địa bàn tại Tp. HCM, Đồng Nai và Bình Dương,…như: Ajinomoto, Acecook, …với các mục tiêu sau: 

1. Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên (SV) cái nhìn tổng quan về doanh nghiệp, môi trường làm việc, quy trình hoạt động; văn hóa ứng xử, tác phong nhân sự cần có khi làm việc tại các doanh nghiệp (DN) thực tế.

2. Kỹ năng tác nghiệp: Quan sát, hiểu và mô tả được đặc điểm doanh nghiệp, các quy trình sản xuất, thấy được tác phong cần có của nhân sự khi tham gia tác nghiệp.

3. Yêu cầu về tư duy: Biết tóm tắt quá trình tham quan và giới thiệu về doanh nghiệp, biết rút ra những bài học cho bản thân sau chuyến tham quan.

4. Thái độ và hành vi: Tuân thủ nghiêm chỉnh quy định của doanh nghiệp và luôn có thái độ cầu thị, ham học hỏi.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU MÔN HỌC

  • Biết Môi trường hoạt động của doanh nghiệp; văn hóa ứng xử, tác phong làm việc ở doanh nghiệp.
  • Hiểu Quy trình vận hành của doanh nghiệp, tác dụng của các quy định, yêu cầu về an toàn và đảm bảo chất lượng sản phẩm, quan tâm của doanh nghiệp đến an toàn môi trường và vệ sinh thực phẩm.
  • Ứng dụng các kiến thức về quy trình sản xuất, quy trình hoạt động của doanh nghiệp vào các môn học thuộc chuyên ngành sau này: kế toán chi phí, kế toán quản trị,…
  • Phân tích về xây dựng văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, môi trường làm việc chuyên nghiệp. Ý thức lòng yêu nghề, yêu công việc để định hướng tốt hơn cho việc học tập tại trường.

Đánh giá môi trường làm việc tại doanh nghiệp; Chủ động đề xuất các nhận xét – giải pháp hoàn thiện môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp, tác phong công nghiệp…