Nhảy đến nội dung
Kế hoạch Tập sự nghề nghiệp và khóa luật tốt nghiệp/môn thay thế tốt nghiệp Đợt 1B
Đối tượng: SV khoa Quản trị kinh doanh, Quan hệ lao động, Tài chính – ngân hàng, Khoa học xã hội và nhân văn, Kế toán, Ngoại ngữ, Luật, Môi trường & Bảo hộ lao động, Mỹ thuật công nghiệp, Khoa học thể thao từ khóa tuyển sinh 2015 trở về trước
[Thông báo] Lịch thi kỹ năng thực hành chuyên môn đợt TSNN đợt 3 năm 2018

Khoa thông báo đến các em Lịch thi kỹ năng thực hành chuyên môn đợt TSNN đợt 3 tháng 08 năm 2018

Chi tiết file đính kèm

Trân trọng 

Subscribe to tapsunghenghiep