Nhảy đến nội dung

Kế hoạch Tập sự nghề nghiệp và khóa luật tốt nghiệp/môn thay thế tốt nghiệp Đợt 1B

Đối tượng: SV khoa Quản trị kinh doanh, Quan hệ lao động, Tài chính – ngân hàng, Khoa học xã hội và nhân văn, Kế toán, Ngoại ngữ, Luật, Môi trường & Bảo hộ lao động, Mỹ thuật công nghiệp, Khoa học thể thao từ khóa tuyển sinh 2015 trở về trước.

Sinh viên vui lòng xem tại đây.