Nhảy đến nội dung
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019 ( Đợt 2 - tháng 12/2019)

1. Các chuyên ngành đào tạo

Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh 18 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ:

#

Mã chuyên ngành

Tên chuyên ngành

(Chỉ tiêu)

Khoa chuyên môn

Lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho học viên cao học
Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên sau hai năm học tập, ngày 30/5/2019, Khoa Kế toán đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho 03 học viên chuyên ngành Kế toán.
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 3 HK2/2018-2019 cho sinh viên Tôn Đức Thắng (học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và Triết học Mac - Lênin)

Điều kiện

  • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng;
  • Tự nguyện đăng kí học bồi dưỡng các học phần sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

Đăng ký

Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ Tiến sĩ năm 2019 đợt tháng 06/2019

Trường đại học Tôn Đức Thắng xét tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ các chuyên ngành sau:

Thông báo hoạt động tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ đợt tháng 4-2019

Căn cứ vào kết quả bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ của học viên cao học;

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ đợt tháng 4 năm 2019;

Phòng sau đại học tổng hợp dữ liệu cho đợt xét tốt nghiệp tháng 4 năm 2019 bao gồm những chuyên ngành sau: Bảo hộ lao động, Kế toán, Khoa học máy tính, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật xây dựng, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Toán ứng dụng.

Để biết thêm chi tiết danh sách Anh(chị) vui lòng kiểm tra email học viên hoặc trên hệ thống thông tin học viên.

Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ Thạc sĩ năm 2019 đợt tháng 06/2019

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh 18 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ.

Phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển: Hạn chót ngày 03/5/2019;

Chi tiết xem tại đây

Subscribe to saudaihoc