Nhảy đến nội dung
Nhận bằng Tốt nghiệp đợt tháng 04/2019

Hiện tại đã có Bằng Tốt Nghiệp đợt tháng 4/2019, khoa thông báo đến sinh viên được biết và đến nhận bằng. Khi đến nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên lưu ý một số nội dung sau:

1. Thời gian nhận: Từ ngày 21/05/2018 - 30/05/2019 (Sáng: 7h30 - 11h30; Chiều: 13h - 17h; không phát bằng vào chiều ngày thứ 2 và cả ngày chủ nhật).

2. Biên lai đóng lệ phí nhận bằng (250.000 VNĐ) (sinh viên đóng tại Phòng Tài chính - A007).

3. Mang theo CMND bản chính kèm 1 bản photo.

Thông báo hướng dẫn nghi thức nhận bằng Tốt Nghiệp
Khoa Kế toán thông báo đến sinh viên tham gia lễ tốt nghiệp đợt tháng 04 về ghi thức nhận bằng Tốt nghiệp.
Thông báo nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 04/2019
V/v nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp Đợt tháng 1/2019
Sinh viên xem chi tiết file đính kèm
Thông báo về việc nhận hình tốt nghiệp tháng 9 năm 2018

Chào các bạn

Hiện tại đã có hình tốt nghiệp đợt tháng 09/2018

Khoa thông báo cho các bạn sinh viên  tham gia dự lễ tốt nghiệp đến nhận hình.

Thời gian nhận: Từ ngày 15/10/2018- 30/10/2018 (Sáng: 7h30 - 11h30; Chiều: 13h - 17h; không phát bằng vào chiều ngày thứ 2 và cả ngày chủ nhật).

 

[Thông báo] Nhận bằng tốt nghiệp tháng 9 năm 2018- Đợt TN chính Thức và Đợt Bổ sung

Khoa thông báo đến các bạn sinh viên tốt nghiệp tháng 09/2018 đến nhận bằng. Khi đến nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên lưu ý một số nội dung sau:

1. Thời gian nhận: Từ ngày 09/10/2018- 30/10/2018 (Sáng: 7h30 - 11h30; Chiều: 13h - 17h; không phát bằng vào chiều ngày thứ 2 và cả ngày chủ nhật).

2. Biên lai đóng lệ phí nhận bằng (250.000 VNĐ) (sinh viên đóng tại Phòng Tài chính - A007).

3. Mang theo CMND bản chính kèm 1 bản photo.

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 09/2018 ĐỢT BỔ SUNG

Sinh viên kiểm tra Danh sách đề nghị xét tốt nghiệp đợt tháng 09/2018 (đợt bổ sung)

+ Danh sách sinh viên học ngành 1, xem tại đây.

+ Danh sách sinh viên hoc ngành 2, xem tại đây.

Sinh viên có thắc mắc về kết quả dự xét tốt nghiệp vui lòng phản hồi về Khoa qua email: nguyenthihongnhien@@ tdtu.edu. vn .

Thông báo về việc đăng ký xét tốt nghiệp Tháng 9 - Đợt bổ sung
Nay phòng Đại học sẽ mở đợt đăng ký bổ sung cho sinh viên. Thời gian: từ ngày 18 - 21/08/2018
Subscribe to Tốt nghiệp