Nhảy đến nội dung
Thông báo nhận bằng TN tháng 01/2024

Hiện tại đã có Bằng Tốt Nghiệp tháng 01/2024 (Tuy nhiên chưa có phụ lục văn bằng - "Bảng điểm", khoa thông báo đến sinh viên được biết và đến nhận bằng. Khi đến nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên lưu ý một số nội dung sau:

1. Thời gian nhận: Thời gian hành chính 

+ Buổi sáng Từ 9h30 đến 11h15 & Buổi chiều từ: 14h00 đến 16h30 (các ngày trừ Sáng thứ 2, Ngày Thứ 7 & Ngày Chủ nhật).

2. Biên lai đóng lệ phí nhận bằng (300.000 VNĐ) (sinh viên đóng tại Phòng Tài chính - A007).

3. Mang theo CMND/CCCD bản chính kèm 1 bản photo.

Thông báo nhận bằng TN tháng 012023
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp tháng 01/2023
Nhận bằng Tốt nghiệp đợt tháng 11/2021

Hiện tại đã có Bằng Tốt Nghiệp đợt tháng 11/2021, khoa thông báo đến sinh viên được biết và đến nhận bằng. Khi đến nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên lưu ý một số nội dung sau:

1. Thời gian nhận: Từ ngày 16/02/2022-28/02/2022 (Sáng: 8h00 - 10h30; Chiều: 14h30 - 16h00; không phát bằng vào sáng  thứ 2 ( khoa họp giao ban) & chủ nhật).

2. Lệ phí nhận bằng (250.000 VNĐ) 

3. Mang theo CMND bản chính kèm 1 bản photo.

Subscribe to Tốt nghiệp