Nhảy đến nội dung
Thông báo đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp dự kiến tháng 4, 5/2022
Thời gian đăng ký : 03/03/2022-20/03/2022
Nhận bằng Tốt nghiệp đợt tháng 11/2021

Hiện tại đã có Bằng Tốt Nghiệp đợt tháng 11/2021, khoa thông báo đến sinh viên được biết và đến nhận bằng. Khi đến nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên lưu ý một số nội dung sau:

1. Thời gian nhận: Từ ngày 16/02/2022-28/02/2022 (Sáng: 8h00 - 10h30; Chiều: 14h30 - 16h00; không phát bằng vào sáng  thứ 2 ( khoa họp giao ban) & chủ nhật).

2. Lệ phí nhận bằng (250.000 VNĐ) 

3. Mang theo CMND bản chính kèm 1 bản photo.

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp tháng 01.2020
Nhận bằng TN đợt tháng 01.2020
Nhận bằng Tốt nghiệp đợt tháng 04/2019

Hiện tại đã có Bằng Tốt Nghiệp đợt tháng 4/2019, khoa thông báo đến sinh viên được biết và đến nhận bằng. Khi đến nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên lưu ý một số nội dung sau:

1. Thời gian nhận: Từ ngày 21/05/2018 - 30/05/2019 (Sáng: 7h30 - 11h30; Chiều: 13h - 17h; không phát bằng vào chiều ngày thứ 2 và cả ngày chủ nhật).

2. Biên lai đóng lệ phí nhận bằng (250.000 VNĐ) (sinh viên đóng tại Phòng Tài chính - A007).

3. Mang theo CMND bản chính kèm 1 bản photo.

Thông báo hướng dẫn nghi thức nhận bằng Tốt Nghiệp
Khoa Kế toán thông báo đến sinh viên tham gia lễ tốt nghiệp đợt tháng 04 về ghi thức nhận bằng Tốt nghiệp.
Subscribe to Tốt nghiệp