Nhảy đến nội dung

Thông báo nhận bằng TN tháng 04/2024 & 05/2024

Hiện tại đã có Bằng Tốt Nghiệp tháng 04/2024 & 05/2024 (Tuy nhiên chưa có phụ lục văn bằng - "Bảng điểm", khoa thông báo đến sinh viên được biết và đến nhận bằng. Khi đến nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên lưu ý một số nội dung sau:

1. Thời gian nhận: Thời gian hành chính bắt đầu từ ngày 03/07/2024

+ Buổi sáng Từ 9h30 đến 11h15 & Buổi chiều từ: 14h00 đến 16h30 (các ngày trừ Ngày thứ 2, Ngày Thứ 7 & Ngày Chủ nhật).

2. Biên lai đóng lệ phí nhận bằng (300.000 VNĐ) (sinh viên đóng tại Phòng Tài chính - A007).

3. Mang theo CMND/CCCD bản chính kèm 1 bản photo.

4. Sinh viên có thể nhờ người khác nhận bằng tốt nghiệp thay trong một số trường hợp đặc biệt, khi nhận bằng thay, yêu cầu phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của địa phương), CMND/CCCD bản chính kèm bản photo của người đi nhận và người được nhận bằng tốt nghiệp, biên lai đóng lệ phí nhận bằng.