Nhảy đến nội dung

Thông báo nhận bằng và phụ lục văn bằng (Bẳng điểm) năm 2023-2024

Khoa thông tin đến các bạn về nhận bằng tốt nghiệp và phụ lục văn bằng như sau:

1.Sinh viên chưa nhận bằng tốt nghiệp năm 2022 và năm 2023: Đối với sinh viên chưa nhận bằng tốt nghiệp năm 2022 & 2023 sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng để nhận bằng và phụ lục văn bằng

2. Sinh viên đã nhận bằng tốt nghiệp năm 2022 và năm 2023: nhưng chưa nhận Phụ lục vui lòng liên hệ Khoa để nhận

- Thời gian nhận: Thời gian hành chính bắt đầu từ ngày 03/07/2024 (Buổi sáng Từ 9h30 đến 11h15 & Buổi chiều từ: 14h00 đến 16h30 (các ngày trừ Ngày thứ 2, Ngày Thứ 7 & Ngày Chủ nhật)).