Nhảy đến nội dung
Hội đồng xét duyệt ĐCCT ngày 09/04/2021

Khoa Kế toán tổ chức hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ đợt giao đề tài tháng 01/2021. Thông tin chi tiết:

- Thời gian: 13h30 - Thứ 6 ngày 09/04/2021

- Địa điểm: Phòng họp B106 – Đại học Tôn Đức Thắng (Quận 7, TP.HCM)

- Danh sách học viên:

STT

MSHV

Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021 (đợt vét)

Đối tượng: Sinh viên TDTU từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học.

Điều kiện tham gia:

Thông báo phương án tuyển sinh 2021
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo chương trình tuyển sinh năm 2021 theo 04 phương thức
Kế hoạch đăng ký học phần 4+1
Thông báo đăng ký học phần
Thông báo xét tuyển bổ sung chương trình du học luân chuyển campus năm 2020
Hội đồng tuyển sinh chương trình du học luân chuyển campus Trường đại học Tôn Đức thông báo xét tuyển bổ sung chương trình du học luân chuyển campus năm 2020
Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 đợt 2 (đợt bổ sung) trong năm học 2020-2021
Phòng Sau đại học mở đợt đăng ký học phần chương trình 4+1 (đợt bổ sung) trong năm học 2020 - 2021 dành cho sinh viên có nguyện vọng học chương trình 4+1 ngày 29/09/2020 đến ngày 03/10/2020
Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2020 Đợt 2 Tháng 12/2020
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2020 đợt 2 Tháng 12/2020
Thông báo kế hoạch cảnh báo học vụ, xử lý học vụ Đợt tháng 09/2020
Kế hoạch cảnh báo học vụ, xử lý học vụ
Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 đợt 2 (đợt bổ sung) trong năm học 2020-2021

Điều kiện

  • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng;
  • Tự nguyện đăng kí học chương trình 4+1, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

Đăng ký

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 tháng 12/2020
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 tháng 12/2020
Subscribe to Thông báo