Nhảy đến nội dung
Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 đợt 2 trong năm học 2020-2021

Điều kiện

  • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng;
  • Tự nguyện đăng kí học chương trình 4+1, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

Đăng ký

Thông báo về việc mở 02 học phần chung trong chương trình 4+1đợt 1 năm học 2020-2021
Thông báo đăng ký 02 học phần cho chương trình 4+1 đợt 1 năm học 2020-2021
Thông báo kế hoạch mở đợt đăng ký học phần bổ sung dành cho sinh viên 4+1
Kế hoạch mở đợt đăng ký học phần bổ sung dành cho sinh viên 4+1
Thông báo lịch thi TN đợt tháng 04/2020
Lịch thi tốt nghiệp cho đợt TN tháng 04
Thông báo lịch thi vét đợt tháng 04/2020
Lịch thi vét tháng 04/2020
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 (Đợt 1 - tháng 06/2020)
Khoa Kế toán Trường Đại học Tôn Đức Thắng thống báo thông tin tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kế toán Đợt 1- tháng 06/2020
Subscribe to Thông báo