Nhảy đến nội dung
Nhận bằng Tốt nghiệp đợt tháng 06/2021 & Tháng 09/2021 ( Đợt 1)
Nhận bằng TN tháng 06/2021 & Tháng 09/2021 ( Đợt 1)
Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết Chương trình Cao học ngày 11/11/2021
Khoa Kế toán - Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc xét duyệt đề cương - Chương trình cao học vào ngày 11/11/2021.
Sinh viên thực hiện khảo sát về chương trình 4+1
Thông báo về việc sinh viên tham gia khảo sát thông tin về chương trình 4+1
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh sau đại học năm 2021, đợt tuyển sinh tháng 06/2021

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Phòng Sau đại học thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh sau đại học năm 2021, đợt tuyển sinh tháng 06/2021 như sau:

STT

Nội dung

Thời gian ban đầu

Thời gian điều chỉnh

1

Thời gian kết thúc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

08/05/2021

Hội đồng xét duyệt ĐCCT ngày 09/04/2021

Khoa Kế toán tổ chức hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ đợt giao đề tài tháng 01/2021. Thông tin chi tiết:

- Thời gian: 13h30 - Thứ 6 ngày 09/04/2021

- Địa điểm: Phòng họp B106 – Đại học Tôn Đức Thắng (Quận 7, TP.HCM)

- Danh sách học viên:

STT

MSHV

Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021 (đợt vét)

Đối tượng: Sinh viên TDTU từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học.

Điều kiện tham gia:

Subscribe to Thông báo