Nhảy đến nội dung

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 1 năm 2024

Khoa Kế toán -Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2023 như sau:

1. Vị trí và số lượng:

- 03 Giảng viên

- 02 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

2.Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: tại đây

3. Thông tin chi tiết về mô tả công việc kèm theo từng vị trítại đây

   - Có trình độ Thạc sĩ trở lên, chuyên ngành phù hợp
   - Tin học văn phòng thành thạo

Ưu tiên

+ Có khả năng giảng dạy bằng Tiếng Anh
+ Có kinh nghiệm giảng dạy và/hoặc có kinh nghiệm làm việc thực tế 

+ Có khả năng công bố Khoa học

+Sinh viên tốt nghiệp từ Trường Đại học Tôn Đức Thắng có kinh nghiệm làm việc thực tế được ưu tiên tuyển dụng để đào tạo.

+ Ứng viên có học vị Tiến sĩ hoặc có học hàm PGS/GS

4. Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch Việt Nam): tại đây

5. Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch nước ngoài): tại đây

 

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/04/2024.

- Cách thức nộp hồ sơ:

  • Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính (A0009) , số điện thoại (028) 37 755 035, email: phongtchc@tdtu.edu.vn.

Hoặc số điện thoại của Khoa Kế toán: 0283 77 55 034

Tags