Nhảy đến nội dung
Thông báo kế hoạch cảnh báo học vụ, xử lý học vụ Đợt tháng 09/2020
Kế hoạch cảnh báo học vụ, xử lý học vụ
Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 đợt 2 (đợt bổ sung) trong năm học 2020-2021

Điều kiện

  • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng;
  • Tự nguyện đăng kí học chương trình 4+1, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

Đăng ký

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 tháng 12/2020
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 tháng 12/2020
Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 đợt 2 trong năm học 2020-2021

Điều kiện

  • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng;
  • Tự nguyện đăng kí học chương trình 4+1, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

Đăng ký

Thông báo về việc mở 02 học phần chung trong chương trình 4+1đợt 1 năm học 2020-2021
Thông báo đăng ký 02 học phần cho chương trình 4+1 đợt 1 năm học 2020-2021
Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp tháng 04/2020 Đợt 1&2.
Dành cho sinh viên tốt nghiệp tháng 04/2020 đợt 1 và 2
Subscribe to Thông báo