Nhảy đến nội dung
Giới thiệu Chuyên đề 3

Năm 3 của chương trình đào tạo, sinh viên đã được học một số môn chuyên ngành, sinh viên được tiếp cận với phòng Kế toán thông qua chuyên đề KIẾN TẬP QUY TRÌNH KẾ TOÁN với thời lượng 3 tuần liên tục tại các Công ty thuộc các lĩnh vực sản xuất, thương mại và dịch vụ hoặc các Công ty dịch vụ kế toán. Môn học này giúp cho sinh viên tiếp cận, thực hành, nắm bắt quy trình kế toán thực tế phát sinh tại Doanh nghiệp thông qua việc nhập liệu, kiểm tra, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán.

Giới thiệu Chuyên đề 1

Bước vào năm đầu tiên của chương trình đào tạo, Chuyên đề: ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP sẽ cung cấp cho sinh viên cái nhìn tổng quan về doanh nghiệp, môi trường làm việc, quy trình hoạt động; văn hóa ứng xử, tác phong nhân sự cần có khi làm việc tại các doanh nghiệp thực tế. Trong chuyên đề này sinh viên sẽ được đến tham quan Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất có Quy mô lớn trên địa bàn tại Tp. HCM, Đồng Nai và Bình Dương,…như: Ajinomoto, Acecook, …với các mục tiêu sau: 

Giới thiệu Chuyên đề 2

Việc tiếp cận và biết sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng là 1 kỹ năng cần thiết và không thể thiếu cho bất kỳ nhân viên công sở nào. Vì thế Chuyên đề 2 - Nghiệp vụ công sở trong năm 2 sẽ tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp cận, sử dụng và trực tiếp thực hiện các công việc như: photo, scan, fax, in ấn tài liệu và một số công việc khác của 1 nhân viên văn phòng thông qua thời gian là 6 buổi kiến tập thực tế tại các doanh nghiệp có quy mô vừa tại Tp.HCM.  Với các mục tiêu sau: 

Chương trình du học luân chuyển Campus

1.Giới thiệu về chương trình:

Chương trình này tập trung tuyển học sinh tốt nghiệp THPT của Việt Nam và học sinh từ các quốc gia trên thế giới.

Chương trình đào tạo và Điều kiện tốt nghiệp

 

II. Chương trình đào tạo

Mã số

học phần

Tên học phần 
(tiếng Việt)

Tên học phần 
(tiếng Anh)

Tổng TC

Giới thiệu Sau Đại học
Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Kế Toán nhằm cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực kế toán có chất lượng cao, có suy nghĩ độc lập và có khả năng tiếp cận và phát triển khả năng nghiên cứu trong lĩnh vực nghề nghiệp, qua đó đưa ra các giải pháp, đề xuất mới phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu.
Chương trình đào tạo 2018 ngành Kế toán, Mã ngành F7340301, chương trình chất lượng cao
 STT Khối kiến thức Tổng số tín chỉ
    Tổng số   tín chỉ Bắt buộc
Chương trình đào tạo 2015 ngành Kế toán, Mã ngành F7340301, chương trình chất lượng cao
 STT Khối kiến thức Tổng số tín chỉ
    Tổng số   tín chỉ Bắt buộc
Chương trình đào tạo 2018 ngành Kế toán, Mã ngành 7340301, chương trình tiêu chuẩn
 STT Khối kiến thức Tổng số tín chỉ
    Tổng số   tín chỉ Bắt buộc
Chương trình đào tạo 2015 ngành Kế toán, Mã ngành 7340301, chương trình tiêu chuẩn
 STT Khối kiến thức   Tổng số tín chỉ
      Tổng số   tín chỉ
Subscribe to Chi tiết ngành