Nhảy đến nội dung

Nghiên cứu khoa học sinh viên

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

Nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên là một nội dung quan trọng trong chương trình đào tạo ở trường đại học, qua đó hình thành tư duy và phương pháp NCKH, thực hiện phương châm “ giảng dạy kết hợp với thực nghiệm và NCKH”.

1.1 Mục đích và yêu cầu của hoạt động NCKH

Với chính sách khuyến khích SV tham gia NCKH ở các trường như hiện nay, có thể nói SV nhận được khá nhiều lợi ích từ hoạt động này. Các lợi ích tiêu biểu có thể tập hợp lại thành hai nhóm chính.

Thứ nhất, phải kể đến sự gia tăng đáng kể về kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu. Thamgia NCKH đòi hỏi người nghiên cứu phải không ngừng bổ sung, hoàn thiện kiến thứccủa mình, do đó việc tìm kiếm và đọc thêm các tài liệu bổ trợ là cần thiết.Thông qua điều này, kỹ năng nghiên cứu cũng như kiến thức phục vụ cho đề tài củacác bạn SV sẽ tăng lên. Thêm vào đó, SV có cơ hội được làm việc cùng với Giảngviên hướng dẫn (GVHD) nên sẽ được định hướng và chỉ dẫn thấu đáo hơn đối vớicác vấn đề nghiên cứu.

Thứ hai, hoạt động NCKH giúp SV tăng cường các kỹ năng bổ trợ cần thiết cho công việc cuộc sống sau này như: kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng quản lýthời gian, làm việc nhóm, các kỹ thuật tin học, … trong đó quan trọng nhất làkhả năng tư duy phản biện độc lập, sáng tạo, nhìn các sự vật, sự việc ở nhiềukhía cạnh khác nhau để có cách hiểu toàn diện nhất.

1.2. Yêu cầu hoạt động nghiên cứu khoa học:

- Hoạt động NCKH là nhiệm vụ của mọi sinh viên;

- Mức độ hoạt động NCKH phù hợp với trình độ và yêu cầu học tập của sinh viên từng năm, từng giai đoạn;

- Nội dung và kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học, có tính mới và sáng tạo.

1.3 Các nội dung chính NCKH sinh viên:

Trao đổi về phương pháp, kinh nghiệm học tập ở bậc đại học, nghiên cứu trao đổi nội dung các môn học cơ bản thông qua các hoạt động khoa học như trao đổi kinh nghiệm học tập, viết tiểu luận, đề án môn học.

Nghiên cứu thông qua các buổi sinh hoạt khoa học để trao đổi về phương pháp nghiên cứu một đề tài khoa học, viết tiểu luận và đề án môn học tham gia nghiên cứu, phục vụ thực tiễn, viết chuyên đề, luận văn tốt nghiệp.

Ngoài các nội dung hoạt động theo từng giai đoạn, hàng năm sinh viên có thể tham gia vào các cuộc thi chuyên đề, thi học sinh giỏi, nghiên cứu các đề tài khoa học của Trường giao hay các hợp đồng với bên ngoài, dự các buổi sinh hoạt khoa học ở cấp Khoa/Trường. Tham gia thực hiện các đề tài khoa học của giảng viên dưới dạng điều tra, khảo sát thu thập số liệu phổ biến khoa học trong quần chúng nhân dân.

Một số hoạt động nghiên cứu của giảng viên trong thời gian qua:

Hội đồng nghiệm thu nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022-2023

Hội đồng nghiệm thu nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020

Hội đồng xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018-2019

Hội đồng xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017 – 2018

Nghiệm thu nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa năm học 2016 - 2017

Tags