Nhảy đến nội dung

Hội đồng xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022 – 2023

Hội đồng xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022 – 2023

Vào lúc 13 giờ, ngày 16 tháng 06 năm 2023 Khoa Kế Toán Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã tổ chức thành công buổi xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2022 – 2023, với mong muốn chọn ra những đề tài nghiên cứu có tính khả thi và ứng dụng cao trong thực tế.

Buổi xét duyệt diễn ra tại phòng B107

Hội đồng xét duyệt gồm:

- Chủ tịch hội đồng: TS. Lê Thị Mỹ Hạnh - Trưởng khoa Kế toán

- Thành viên 1: TS. Nguyễn Duy Sữu - Phó khoa Kế toán

- Thành viên 2: NCS Nguyễn Thị Kim Tuyến

- Thư ký Hội đồng: ThS Mai Huỳnh Phương Thảo

Và cùng sự tham gia của 6 nhóm sinh viên nghiên cứu đến từ Khoa Kế Toán với 6 đề tài hấp dẫn khác nhau.

Bên dưới là hình ảnh từ Hội đồng:

4

 

1

 

2

 

3

 

5