Nhảy đến nội dung

Nghiên cứu khoa học giảng viên

Hiện nay, bất cứ một trường đại học nào cũng đều có hai nhiệm vụ chính và quan trọng nhất đó chính là: đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH). Đây là hai hoạt động có mối quan hệ hữu cơ, hai nhiệm vụ cơ bản chiến lược của nhà trường, trong đó việc giảng viên nhà trường tích cực tham gia các hoạt động NCKH là một trong những biện pháp quan trọng - bắt buộc - cần thiết để hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng khắt khe của xã hội. Đối với giảng viên tại trường đại học, bên cạnh công tác giảng dạy luôn được coi trọng, và đó là điều kiện cần còn điều kiện đủ là việc NCKH, nhiệm vụ đó được đặt ra như một nhiệm vụ bắt buộc, thường xuyên và là một tiêu chuẩn quan trọng hàng đầu để đánh giá khả năng toàn diện của giảng viên.

Với mục tiêu trở thành một đại học nghiên cứu thuộc TOP 500 thế giới trong 2 thập niên tới, hoạt động khoa học-công nghệ tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tất yếu phải theo đúng thông lệ quốc tế; cụ thể:

Nghiên cứu cơ bản/hàn lâm: kết quả nghiên cứu phải là các công trình công bố trên các tạp chí uy tín hàng đầu thế giới được liệt kê vào các cơ sở dữ liệu ISI (Hoa Kỳ) hoặc Scopus (Hà Lan).

Nghiên cứu công nghệ: kết quả nghiên cứu phải giải quyết thành công những vấn đề mà thực tiễn đặt ra; cụ thể: nghiên cứu công nghệ phải có sản phẩm đầu ra là các thiết kế sản phẩm mới, sáng chế, ý tưởng phát minh được Cục sáng chế và nhãn hiệu thương mại Hoa Kỳ (USPTO) cấp Bằng sáng chế công nghệ.

Nghiên cứu ứng dụng: hoạt động nghiên cứu phải hợp tác với các doanh nghiệp để chuyển giao các phẩm từ hoạt động nghiên cứu; và/hoặc phải ký hợp đồng thực hiện việc nghiên cứu cho doanh nghiệp bằng kinh phí do doanh nghiệp trả.

Hiệu quả đầu tư cho khoa học-công nghệ là mục tiêu hàng đầu. TDTU đã xây dựng một hệ thống các qui định theo thông lệ quốc tế về công bố khoa học, xếp hạng công bố quốc tế và chế độ lương theo cho từng ấn phẩm khoa học. Hệ thống này đã làm cho hoạt động nghiên cứu khoa học tại TDTU trở nên rất khác biệt nhưng lại phù hợp với thông lệ quốc tế, và được các nhà khoa học đánh giá rất cao.

Với mục tiêu của như vậy, Khoa Kế toán TDTU thường xuyên tổ chức các hoạt động NCKH và sinh hoạt học thuật để không ngừng nâng cao chất lương NCKH và công tác giảng dạy cho giảng viên.

I. Nhóm nghiên cứu khoa học

Nhóm nghiên cứu Phân tích ứng dụng (BERG) - Trưởng nhóm: TS. Qian Long Kweh, Giáo sư dự bị 

II. Hoạt động Journal Club 

Nhằm mục đích trao đổi hoạt động nghiên cứu khoa học giữa các cán bộ giảng viên trong Khoa, Khoa Kế toán đã tổ chức các buổi Seminar Journal Club định kỳ hàng tháng với nội dung là review các bài báo liên quan đến các chủ đề tài chính - kế toán đã được công bố quốc tế trên các tạp chí xếp hạng ISI/Scopus. Các bài báo này phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn học thuật của trường ĐH Tôn Đức Thắng đề ra và có ý nghĩa khoa học, vấn đề nghiên cứu này gợi mở cho các giảng viên trong khoa hướng nghiên cứu thực tiễn tại VN. Qua đó, các giảng viên có thể chia sẽ những hiểu biết của mình nội dung, phương pháp nghiên cứu, để giúp người nghe tiếp cận được kỹ thuật nhằm học tập kinh nghiệm trong nghiên cứu.

NCKH-GV.jpg
Dr. Kweh chia sẽ Phương pháp nghiên cứu cho giảng viên Khoa Kế toán

Cụ thể một số bài báo thảo luận trong thời gian gần đây: 

1. Thảo luận bài báo "The Impact of Occupational Community on the Quality of Internal Control"

2. Thảo luận bài báo "Corporate social responsibility and financial performance relationship: a review of measurement approaches "

3. Thảo luận bài báo "Low-cost trends in audit fees and their impact on service quality" Thảo luận bài báo "The Economic Consequences of IFRS adoption: Evidence from New Zealand"

4. Thảo luận bài báo "THE FINANCIAL EFFECTS OF TRUMPISM"

5. Thảo luận bài báo "Corporate governance and firm performance in developing countries: evidence from India "

6. Thảo luận bài báo "Earning Quality Across Different Reporting Regimes "

III. Hoạt động sinh hoạt học thuật

Hoạt động sinh hoạt học thuật (SHHT) là lao động mang tính khoa học, nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sư phạm cho giảng viên, các công cụ hỗ trợ hữu ích trong hoạt động dạy và học nhằm góp phần tháo gỡ những khó khăn trong quá trình giảng dạy và thực hiện nhiệm vụ; trao đổi, cập nhật các thông tin mới, mang tính khoa học trong ngành nghề đào tạo; các vấn đề về phương pháp luận trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học. SHHT giúp thâm nhập thực tế, phổ biến kiến thức khoa học phục vụ đời sống, rút kinh nghiệm từ thực tế để phục vụ nâng cao chuyên môn và nâng cao hiệu quả công tác dạy và học.

 

HInhTT_0.jpg
Luật sư Trần Xoa chia sẽ về Hóa đơn điện tử với Giảng viên Khoa Kế toán

Các hoạt động chia sẽ về SHHT của giảng viên Khoa Kế toán trong thời gian gần đây:

1. Trao đổi rút kinh nghiệm trong đổi mới phương pháp dạy và học theo Chương trình Top 100 năm học 2017 -2018

2 Trao đổi cách thức và nội dung giảng dạy môn kế toán mô phỏng 1

3. Thảo luận về "Doanh thu theo hợp đồng với khách hàng" theo IFRS 15

4. Thảo luận về “sử dụng phần mềm zoom Trong công tác giảng dạy tại khoa kế toán – trường đại học Tôn Đức Thắng.”

5. “Tìm hiểu về thuế nhà thầu áp dụng trong giảng dạy và cách quản lý văn bản hiệu quả trong công việc"

6. “Hóa đơn điện tử, những thuận lợi và bất cập”. Do Luật Sư Trần Xoa báo cáo

7. Thảo luận về “Google classroom, công cụ hỗ trợ giảng dạy.”