Nhảy đến nội dung
Hội đồng xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018 – 2019
Hội đồng xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018 – 2019 Vào lúc 9 giờ, ngày 11 tháng 03 năm 2019 Khoa Kế Toán Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã tổ chức thành công buổi xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa hoc sinh viên năm 2018 – 2019, với mong muốn chọn ra những đề tài nghiên cứu có tính khả thi và ứng dụng cao trong thực tế.
Hội đồng xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017 – 2018
Vào lúc 9 giờ, ngày 20 tháng 6 năm 2018 Khoa Kế Toán Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã tổ chức thành công buổi xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa hoc sinh viên năm 2017 – 2018, với mong muốn chọn ra những đề tài nghiên cứu có tính khả thi và ứng dụng cao trong thực tế.
Nghiên cứu khoa học sinh viên

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

Nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên là một nội dung quan trọng trong chương trình đào tạo ở trường đại học, qua đó hình thành tư duy và phương pháp NCKH, thực hiện phương châm “ giảng dạy kết hợp với thực nghiệm và NCKH”.

1.1 Mục đích và yêu cầu của hoạt động NCKH

Với chính sách khuyến khích SV tham gia NCKH ở các trường như hiện nay, có thể nói SV nhận được khá nhiều lợi ích từ hoạt động này. Các lợi ích tiêu biểu có thể tập hợp lại thành hai nhóm chính.

Subscribe to NCKHSV