Nhảy đến nội dung

Chương trình thạc sĩ - Chương trình 4+1

Ngoài việc tập trung đào tạo và cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và đại học. Khoa kế toán trường Đại học Tôn Đức Thắng còn có sứ mệnh đào tạo sau đại học như bậc thạc sĩ - Chương trình 4+1. Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Kế Toán nhằm cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực kế toán có chất lượng cao, có suy nghĩ độc lập và có khả năng tiếp cận và phát triển khả năng nghiên cứu trong lĩnh vực nghề nghiệp, qua đó đưa ra các giải pháp, đề xuất mới phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu.

1. Đội ngũ giảng viên giảng dạy: Để đáp ứng yêu cầu phát triển cả về số lượng và chất lượng, Khoa Kế toán luôn chủ động tìm kiếm đội ngũ giảng viên giỏi trong nước và quốc tế, cũng như nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ giảng viên hiện có. Đến nay Khoa đã có 10 giảng viên cơ hữu phụ trách các môn chuyên ngành, trong đó có 1 PGS, 8 Tiến sĩ, với 5 giảng viên tốt nghiệp từ các nước như Mỹ, Úc, Malaysia, Đài Loan… Ngoài ra, có nhiều GS, Tiến sĩ ở các nước như Úc, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia nhận làm giáo sư đỡ đầu hoặc giáo sư thỉnh giảng quốc tế của Khoa.
2. Về năng lực nghiên cứu khoa học, đây là một trong những điểm phát triển vượt bậc của Khoa. Khoa Kế toán đã thực hiện tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế, thu hút được nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước. Năm 2016, Khoa tổ chức thành công thảo quốc tế ICFE 2016. Đây là một trong những hội thảo có kỷ yếu được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu ISI của Thomson Reuter và cơ sở dữ liệu Scopus của Elsevier. Khoa đã nhanh chóng đáp ứng nhu cầu phát triển chung và đóng góp nhiều công bố quốc tế nói chung và ISI nói riêng.

3. Mục Tiêu Đào Tạo Bậc Cao Học

3.1. Mục tiêu chung
Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kế toán giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, phân tích và giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên ngành được đào tạo.

3.2. Mục tiêu cụ thể
Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kế toán được xây dựng nhằm bổ sung các khối kiến thức cập nhật và cung cấp thêm cơ sở lý thuyết nâng cao ứng dụng trong thực tiễn đời sống. Chương trình đào tạo đảm bảo trang bị cho học viên đạt tiêu chuẩn sau đây:
- Có tư tưởng chính trị vững vàng, toàn tâm, toàn ý phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước;
- Có khả năng tiếp cận các khoa học chuyên ngành, nghiên cứu các vấn đề khoa học liên quan ở cấp độ phù hợp với trình độ đào tạo; 
- Có khả năng viết và trình bày về một vấn đề khoa học trọn vẹn; 
- Có khả năng vận dụng quy định luật pháp trong giải quyết các vấn đề kinh tế và ngành đào tạo; 
- Có khả năng phân tích định lượng, thống kê thông qua việc ứng dụng các phần mềm phân tích kinh tế lượng, thống kê và, toán; 
- Có khả năng ngoại ngữ nói chung và ngoại ngữ chuyên ngành nói riêng tương đương bậc 3/6 theo quy định của Việt Nam; 
- Có khả năng làm việc nhóm, quản lý và lãnh đạo thuộc ngành đào tạo; 
- Có khả năng phát hiện, phân tích và giải quyết vấn đề toàn diện và khoa học; 
- Có khả năng đánh giá và phản biện vấn đề trên cơ sở khoa học với các luận cứ chắc chắn. 
- Đáp ứng các yêu cầu đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp. 
- Có đủ sức khỏe để hoàn thành công việc được giao.

5. Điểm nổi bật của ngành đào tạo:

Chương trình cao học chuyên ngành Kế toán đào tạo nhân lực có kiến thức khoa học cơ bản và cơ sở tốt; có khả năng tư duy sáng tạo độc lập để giải quyết các vấn đề khoa học và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực Kế toán; đủ kỹ năng giải quyết những yêu cầu thực tiễn về hoạt động kế toán thực tiễn; đồng thời nắm vững phương pháp nghiên cứu để tiếp tục phát triển chuyên môn, kết hợp với kỹ năng làm việc nhóm và làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế.

Hiện nay, nhu cầu của người học kế toán nhằm nâng cao trình độ cũng như tiếp cận tri thức nghiên cứu trong lĩnh vực Kế toán ngày càng cao. Các hoạt động nghiên cứu khoa học cũng được các trường Đại học chú trọng phát triển. Do đó, việc đào tạo Thạc sĩ sẽ góp phần đào tạo đội ngũ giảng viên có năng lực nghiên cứu khoa học cho các Trường đại học, đặc biệt là đối với ngành Kế toán.

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và mục tiêu này, Đại học Tôn Đức Thắng đã xây dựng chương trình đào tạo Thạc sỹ 4+1 với mục đích tiết giảm thời gian học tập của sinh viên bậc đào tạo Đại học trong việc phấn đấu học tập để đạt trình độ Thạc sỹ Kế toán ngay từ những năm của chương trình Đại học.

Chương trình được thiết kế đáp ứng và thỏa mãn đồng thời 2 mục tiêu trọng yếu: Tiết giảm thời gian học Cao học chỉ còn 1 năm (i); và Bảo đảm khối lượng kiến thức tích lũy theo đúng chương trình khung của chương trình đào tạo bậc Cao học đã được phê duyệt (ii).

6. Sau khi tốt nghiệp bậc đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (Đại học Tôn Đức Thắng), học viên đảm đương được các công việc:

 • Chuyên viên kế toán (ở các vị trí công việc khác nhau như kế toán các phần hành; kế toán tổng hợp; kế toán trưởng / Giám đốc Tài chính tại các tổ chức và doanh nghiệp.
 • Kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp.
 • Trợ lý kiểm toán của tổ chức kiểm toán (có thể là trưởng nhóm kiểm toán, nếu có chứng chỉ hành nghề Kiểm toán của các tổ chức hành nghề Kiểm toán được Nhà nước Việt Nam công nhận: VACPA; CPA Australia).
 • Nghiên cứu viên và Giảng viên (Trung cấp; Cao đẳng; Đại học…)

7. Đối tượng tham gia chương trình 4+1: 

Sinh viên TDTU học bồi dưỡng 02 học phần chung (không có điều kiện ràng buộc về kết quả học tập):
    Triết học Mac-Lenin (3 tín chỉ)
    Phương pháp nghiên cứu khoa học (2 tín chỉ)
Sinh viên TDTU tích lũy tối thiểu 100 tín chỉ (chuyên ngành đúng/phù hợp) được phép học bồi dưỡng tối đa 12 tín chỉ học phần chuyên ngành sau đại học.

  8. Danh mục môn học tương đương:

  Đây là một trong những sự khác biệt của chương trình 4+1. Sinh viên tham gia chương trình được xem xét các môn học tương đương theo danh mục đã được ban hành, cụ thể: sinh viên chọn học những học phần trong chương trình SĐH để học trước sẽ được miễn các học phần tương ứng trong chương trình Đại học. Việc này giúp rút ngắn thời hạn đào tạo và chi phí học tập của học viên, sinh viên. 

  STT

  Tên môn học

  đại học

  Mã MH

  Số TC

  Tên học phần tương cao học đương/thay thế

  Mã học phần tương đương/ thay thế

  Số

  TC

  1

  Báo cáo tài chính và trách nhiệm xã hội

  204020

  4

  Kế toán tài chính nâng cao

  AC701030

  3

  Chuyên đề nâng cao Kế toán tài chính

  AC701140

  1

  2

  Hệ thống thông tin kế toán

  201085

  4

  Hệ thống thông tin Kế toán

  AC701090

  3

  Chuyên đề nâng cao Hệ thống thông tin Kế toán

  AC701150

  1

  9. Lợi ích khi tham gia chương trình 4+1 và một số ưu điểm nổi trội so với chương trình full 2 năm học Th.S Kế toán: 

  • Chỉ áp dụng cho Sinh viên đang học tại Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU).
  • Hình thức xét tuyển đơn giản (không thi tuyển), sinh viên linh động trong việc chọn thời điểm học và môn học.
  • Nhận được nhiều chế độ học bổng khuyến học từ TDTU: từ 25% đến 50% học phí.
  • Rút ngắn thời gian đào tạo: đào tạo 4+1= 5 năm, nhận luôn 2 bằng (Đại học và Thạc sỹ).
  • Được xét tương đương các môn học để giảm khối lượng và thời gian đào tạo (chi tiết danh mục trình bày ở mục 2).
  • Thời khóa biểu xếp vào cuối tuần (Chiều thứ 7 + CN), phù hợp để sinh viên vừa đảm bảo chương trình chính khóa (hệ Đại học) vừa có thể tham gia học chương trình 4+1.
  • Được bảo lưu các môn đã học trong vòng 5 năm.
  • Cơ hội tham gia các hội thảo Khoa học do Khoa tổ chức.
  • Cơ hội giao lưu và học tập với các bạn sinh viên quốc tế. Ngoài ra, sinh viên có cơ hội học tập giao lưu với các giáo sư nước ngoài và tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề.

  10. Chi tiết thêm các biện pháp hỗ trợ cho chương trình:

  • Sinh viên tốt nghiệp bậc đào tạo Đại học trong thời gian 12 tháng sau khi tốt nghiệp sẽ được xét tuyển vào bậc đào tạo cao học (không tham dự thi tuyển đầu vào);
  • Chế độ học bổng dành cho sinh viên tốt nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng:

  Học bổng 50%: sinh viên TDTU có học lực GIỎI (ĐTB tích lũy >= 8,00;

  Học bổng 30%: sinh viên TDTU có ọc lực KHÁ (8,00 > ĐTB tích lũy >= 7,00;

  Học bổng 25%: Là sinh viên TDTU;

  (*) Sinh viên có thể xem toàn bộ chương trình học Th.S Kế toán tại link sau để hiểu hơn về CTĐT của ngành và các môn cần học, khi đăng ký, sinh viên sẽ được tư vấn kỹ trước khi quyết định học: 

  http://aaf.tdtu.edu.vn/giao-duc/sau-dai-hoc 

  11. Thông tin liên hệ:

  11.1. Phòng Sau đại học (Phòng A305)

  Web: http://grad.tdtu.edu.vn/

  Email: sdh@tdtu.edu.vn

  FB: https://www.facebook.com/sgs.tdtu/

  ĐT: 028-3775-5059

  11.2. Khoa Chuyên môn (Phòng B007)

  Thầy Tăng Trí Hùng

  Email: tangtrihung@tdtu.edu.vn

  Phone: (+84) 938261260

  Thông tin liên lạc Khoa Kế toán – TDTU

  Thông tin liên hệ: B007, 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7

  Hotline: +084 (028) 37 755 034

  Email: aaf@tdtu.edu.vn

  CÁC HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH

  Một số hình ảnh của Lễ tốt nghiệp:

  tn1.jpg
  Tiết mục văn nghệ chào mừng của sinh viên TDTU
  tn2.jpg
  GS. Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng TDTU phát biểu Tổng kết khóa học và khai mạc Lễ tốt nghiệp
  tn3.jpg
  GS. Lê Vinh Danh trao bằng tốt nghiệp cho các Tân thạc sĩ
  tn5.jpg
  GS. Lê Vinh Danh chụp hình lưu niệm cùng các Tân Thạc sĩ