Nhảy đến nội dung
Kế hoạch sinh hoạt học thuật và Journal Club năm học 2018-2019

Kế hoạch sinh hoạt học thuật . Chi tiết tại đây

Kế hoạch sinh hoạt Journal Club. Chi tiết tại đây

Seminar “How to publish paper in ISI/ Scopus – Accounting field” And Short session “Sharing the QS University Rankings & research”
Sáng ngày 28/11/2017, tại phòng họp C, Khoa Kế toán đã tổ chức buổi hội thảo với chủ đề “How to publish paper in ISI/Scopus – Accounting field”.
Workshop: The research tool in Accounting – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Stata trong nghiên cứu
ngày 27/11/2017 khoa Kế toán hân hạnh chào đón Dr. Kweh và Dr. Irene đến làm việc và trao đổi với các giảng viên của khoa về phần mềm STATA
Subscribe to Nghiên cứu KH giảng viên