Nhảy đến nội dung

Hội đồng phản biện Chuyên đề 3 Học kỳ 1 năm học 2018-2019

Hội đồng phản biện Chuyên đề 3 Học kỳ 1 năm học 2018-2019

Sáng ngày 24 tháng 12 năm 2018 Khoa Kế Toán ĐH Tôn Đức Thắng đã tổ chức thành công các Hội đồng phản biện Chuyên đề 3 Nhóm 2 Học kì 1 năm học 2018 – 2019. Buổi phản biện Chuyên đề 3 diễn ra đồng thời 6 Hội đồng với 12 Thầy Cô phản biện và cùng sự tham gia gần 180 sinh viên năm ba Khoa Kế Toán

Mặt dù các bạn sinh viên đã kiến tập 2 chuyên đề trước, nhưng tại chuyên đề 3 này đều là lần đầu sinh viên được tiếp cận quy trình kế toán thực tế phát sinh tại Doanh Nghiệp với công việc như một Kế toán viên thực tế. Ngoài ra, sinh viên cũng có thể nhận biết, thu thập, xứ lý và lưu trữ chứng từ khoa học, học được các kỹ năng sử dụng trang thiết bị văn phòng và các kỹ năng khác của một nhân viên trong môi trường làm việc thực tế.

Tại buổi phản biện, mỗi cá nhân sinh viên trình bày thực tế quy trình đã được kiến tập thực tế tại Doanh nghiệp cũng như những bài học kinh nghiệm nhận được trong quá trình kiến tập. Bên cạnh đó, Thầy Cô hội đồng đặt một số câu hỏi cũng như nhiệt tình góp ý để giúp các bạn chuẩn bị tốt hơn cho đợt thực tập tập sự nghề nghiệp trong năm học cuối.

Để hoàn thành báo cáo Chuyên đề, các bạn Sinh viên rất chân thành cám ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của GVHD ThS Mai Huỳnh Phương Thảo và sự hướng dẫn thực tế từ các Doanh Nghiệp thân hữu đã tạo điều kiện thuận lợi tiếp nhận các bạn kiến tập cũng như cám ơn những ý kiến đóng góp nhiệt tình từ các Thầy Cô phản biện Hội đồng

Bên dưới là các hình ảnh từ các Hội đồng phản biện :

PB%20C%C4%90%203%20-%20HK1%2018.19%20(H1).jpg

TS. Lê Thị Mỹ Hạnh và ThS Nguyễn Thị Thanh Hương cùng các bạn sinh viên Hội Đồng 1

PB%20C%C4%90%203%20-%20HK1%2018.19%20(H2).jpg

TS. Tăng Trí Hùng và ThS Võ Thị Thức cùng các bạn sinh viên Hội Đồng 2

PB%20C%C4%90%203%20-%20HK1%2018.19%20(H3).jpg

ThS. Phan Hoài Vũ và ThS Lê Viết Dũng Linh cùng các bạn sinh viên Hội Đồng 3

PB%20C%C4%90%203%20-%20HK1%2018.19%20(H4).jpg

ThS. Trần Thị Kim Phượng và ThS Nguyễn Thị Kim Loan cùng các bạn sinh viên Hội Đồng 4

PB%20C%C4%90%203%20-%20HK1%2018.19%20(H5).jpg

ThS. Đồng Quang Chung và ThS Trần Đỗ Thùy Linh cùng các bạn sinh viên Hội Đồng 5

PB%20C%C4%90%203%20-%20HK1%2018.19%20(H6).jpg

TS. Tô Hồng Thiên và ThS Nguyễn Thị Kim Tuyến cùng các bạn sinh viên Hội Đồng 6

PB%20C%C4%90%203%20-%20HK1%2018.19%20(H7).jpgPB%20C%C4%90%203%20-%20HK1%2018.19%20(H8).jpg

Hình ảnh buổi phản biện tại Hội đồng