Nhảy đến nội dung

Nghiên cứu hợp tác

Học phần nghề nghiệp

Chuyên đề 1

Chuyên đề 1

Tiếp cận doanh nghiệp

Chuyên đề 2

Chuyên đề 2

Nghiệp vụ công sở

Chuyên đề 3

Chuyên đề 3

Kỹ năng chuyên môn

Tập sự nghề nghiệp

Tập sự nghề nghiệp

Doanh nghiệp & Cựu sinh viên

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp

Cựu sinh viên

Cựu sinh viên

Cơ hội việc làm/Tập sự nghề nghiệp

Cơ hội việc làm/Tập sự nghề nghiệp

Các tổ chức nghề nghiệp

Trong nước

Trong nước

Quốc tế

Quốc tế

Hoạt động hợp tác

  • Đối thoại sinh viên HKII- NH 2017.2018
  • KHAI MẠC HỘI THAO SINH VIÊN ĐH TÔN ĐỨC THẮNG (TDTU GAMES 2018)
  • SV ĐH Khoa học Hồi giáo Malaysia đến thăm và giao lưu tại ĐH Tôn Đức Thắng
  • DELOITTE OFFICE TOUR