Nhảy đến nội dung
Nhận bằng Tốt nghiệp đợt tốt nghiệp tháng 06/2019
Nhận bằng tốt nghiệp tháng 06/2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TSNN ĐỢT 1B (Cập nhật bổ sung)

Danh sách giảng viên hướng dẫn TSNN Đợt 1B (Có cập nhật SV đăng ký bổ sung), các bạn xem danh sách đính kèm tại đây

THÔNG BÁO DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TSNN ĐỢT 1B NĂM HỌC 2018-2019

Sinh viên theo dõi danh sách giảng viên hướng dẫn TSNN Đợt 1B năm học 2018-2019, tại đây.

Danh sách sinh viên thi tốt nghiệp đợt tốt nghiệp tháng 04/2019

Sinh viên theo dõi Danh sách thi tốt nghiệp tại đây.

 

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 04/ 2019

Sinh viên theo dõi lịch thi tốt nghiệp Đợt tháng 04/2019 như hướng dẫn bên dưới.

- Sinh viên hệ chính quy theo dõi lịch thi tốt nghiệp Đợt tháng 04/2019, tại đây.

- Sinh viên hệ Liên thông, VB2, VLVH theo dõi lịch thi tốt nghiệp Đợt tháng 04/2019, tại đây.