Nhảy đến nội dung
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp tháng 09.2019 (Đợt 2)
Hiện tại đã có Bằng Tốt Nghiệp đợt tháng 9/2019 Đợt 2, khoa thông báo đến sinh viên được biết và đến nhận bằng.
Nhận bằng Tốt nghiệp đợt tốt nghiệp tháng 06/2019
Nhận bằng tốt nghiệp tháng 06/2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TSNN ĐỢT 1B (Cập nhật bổ sung)

Danh sách giảng viên hướng dẫn TSNN Đợt 1B (Có cập nhật SV đăng ký bổ sung), các bạn xem danh sách đính kèm tại đây

THÔNG BÁO DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TSNN ĐỢT 1B NĂM HỌC 2018-2019

Sinh viên theo dõi danh sách giảng viên hướng dẫn TSNN Đợt 1B năm học 2018-2019, tại đây.

Danh sách sinh viên thi tốt nghiệp đợt tốt nghiệp tháng 04/2019

Sinh viên theo dõi Danh sách thi tốt nghiệp tại đây.